TUOTESELOSTE
1.11.2009
 

Panssari Pro

 
Valmistus lopetettu
1.1.2011
 

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, puolikiiltävä, korroosionestopigmentoitu akryylipolyuretaanimaali, jonka kovettaja on alifaattinen isosyanaatti. Maalaustarvikeryhmä 51.1 ja 51.2 (RT luokitus).
SOVELTUVUUS
Vain ammattikäyttöön!
KÄYTTÖKOHTEET
Vain ammattikäyttöön! • Soveltuu kaupunki-, meri- ja teollisuusilmastoon. • Korroosionestopigmentoituna soveltuu käytettäväksi teräs-, alumiini- ja sinkkipinnoilla ilman pohjamaalia, eli ns. yksikerrosmaalina. • Soveltuu myös maalipinnoitettujen teräsohutlevyjen (ei PVDF) ja aikaisemmin alkydimaalilla maalattujen pintojen maalaamiseen. • Voidaan käyttää myös pintamaalina esim. epoksipolyuretaaniyhdistelmissä. • Erinomainen värin ja kiillon säilyvyys. • Kova ja kulutusta kestävä pinta, jolla on poikkeukselliset säänkesto-ominaisuudet sekä veden- ja kemikaalinkestävyys. • Hyvät puhdistusominaisuudet. • Ei suositella upotusrasitukseen.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen
Maalaustarvikeryhmä 2001
51.3 Polyuretaanimaalit RL 3...8 (RT-luokitus)
Värisävyt
Vakiovärit tilauksesta: Punainen (TVT 0384), Tummanruskea (TVT 0296), Musta (TVT 0202), Vihreä (TVT 0357).
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
SUOSITELTAVAT KALVONPAKSUUDET JA TEOREETTINEN RIITTOISUUS:

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

50 µm

90 µm

11,0 m2/l

80 µm

145 µm

6,9 m2/l


Ohenne
1048 ja 1067
Sekoitussuhde
Maali (A) 9 tilavuusosaa 4437223
Kovete (B) 1 tilavuusosa 0087575
4 h (23 ºC)
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

3 h

2 h

1 h

45 min

Kosketuskuiva, kuluttua

9 h

6 h

3 h

2 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

30 h

24 h

12 h

8 h

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Erikoisominaisuus
KUIVA-AINE PITOISUUS :

55 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)

69 ± 2 paino-%
Tiheys
1,3 ± 0,1 kg/l käyttövalmis seos.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Alustan pintalämpötilan on oltava yli +5 °C ja vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Maalin lämpötilan on oltava yli
+ 15 °C käytön aikana. Maalausta ei suositella, jos alustan lämpötila on yli + 50 °C. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on oltava kunnollinen ilmanvaihto. Kondensoituminen maalaustyön tai kuivumisen aikana voi aiheuttaa maalipinnan himmenemistä sekä heikentää pinnan laatua.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Sinkkipinnat: Sinkityt ohutlevypinnat pestään PANSSARIPESU -pesuaineella. Rakenneteräkset / koneen osat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään esim. puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa.
(SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla.

Alumiinipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään ei-metallisia materiaaleja. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään emäksisellä MAALIPESU -pesuaineella.

Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Hilseilevä ja huonosti kiinni oleva maali poistetaan. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika.
(SFS-EN ISO 12944-4)

Aikaisemmin alkydimaalilla maalatut sekä muovipinnoitetut (ei PVDF) pinnat: Ruoste / valkoruoste poistetaan hiomalla tai teräsharjaamalla esikäsittelyasteeseen St2. Kovat ja kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeiksi. Hiontapöly, öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan PANSSARIPESU pesuaineella tuoteselosteen ohjeiden mukaan.
Pohjamaalaus
Teräs-, alumiini- ja sinkkipinnoilla pohjamaalaus ei välttämätöntä. Muilla metallipinnoilla pohjamaalaus Rostex Superilla
Pintamaalaus
Panssari Pro.
Maalaus
Suurpaineruiskutus (suuret pinnat) ja sively (pienet pinnat). Tasalaatuinen, tiivis ja valumaton pinta saadaan "märkää märälle" -ruiskumaalaustekniikalla: ensimmäinen kerros harso tai ohut yhtenäinen maalikerros, jonka jälkeen liuottimia haihdutetaan 5 - 30 minuuttia ja suoritetaan valmiiksimaalaus. Komponenttien (maali, kovete, ohenne) lämpötiloista riippuen maalia ohennetaan 0 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,015" ja suutinpaine 120 - 160 bar. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.
Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen
Maaliosa A ja koveteosa B sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Maaliosaan A lisätään koveteosa B oikeassa sekoitussuhteessa (9:1) ja sekoitetaan huolellisesti. Koneellista sekoitusta suositellaan. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1048 tai 1067.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 420 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maalin (ohennettu 10 til.% ) VOC-määrä on 460 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
A-osa: Sisältää: Ksyleeniä ja sinkkifosfaattia SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA JOU¬TUESSAAN IHOLLE. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältet¬tävä liuotehöyryn /ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisoh¬jeet/ käyttö¬turval¬li¬suus¬¬¬tiedote. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeudut¬tava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säily¬tettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää piperidyyli¬yhdistettä. Voi ai¬heuttaa allergisen reaktion. B-osa: Sisältää: Butyyliasetaattia ja isosyanaattisideainetta. Noudata käyttö¬tur-vallisuustiedotteen ohjeita. SYTTYVÄÄ. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. Va¬rottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Vältettävä liuotehöyryn/ ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulot¬tumattomissa. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
A-osa VAK/ADR 3 III B-osa VAK/ADR 3 III, alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia
ivk091109 / lko091109 / mhj200809. 4437223


Takaisin