TUOTESELOSTE
1.8.2004
(entinen pvm. 10.8.2003)
 

Oksalakka

 
Uusi laatu korvaa vanhan
31.12.2010
 

TYYPPI
Oksalakka.
SOVELTUVUUS
Erikoislakka sisä- ja ulkokäyttöön hidastamaan oksakohtien läpilyöntiä maalipintojen läpi.
KÄYTTÖKOHTEET
Oksa- ja pihkakohdat havupuupinnoilla.

TEKNISET TIEDOT
Työväline: sivellin
Maalaustarvikeryhmä 2001
06 Oksalakat (RT-luokitus)
Värisävyt
Väritön.
Pakkaukset
0,333 l ja 1 l
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Käsitelty pinta kuivuu 15-30 minuutissa normaaleissa kosteusolosuhteissa.
Tiheys
n. 0,8 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmäkuljetuksen ja -varastoinnin.
Poistumiskuvaus
Uusi laatu korvaa vanhan

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta pihkasta. Käsittele ulkona olevat puupinnat Valtti-Pohjusteella ennen oksalakkausta.
Lakkaus
Sivele Oksalakka oksa- ja pihkakohtiin 1-2 kertaa ennen maalausta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet heti Ohenteella 1029 tai denaturoidulla alkoholilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Sisältää: etanolia Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa päästää viemäriin. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
pia260804 / inh070604 / kal060904 / 0051940


Takaisin