TUOTESELOSTE
5.11.2007
(entinen pvm. 1.10.2004)
 

Maalarin Valkolakka, kiiltävä - Vanha laatu

 
Uusi laatu korvaa vanhan
1.4.2010
Korvaava tuote Maalarin Valkolakka 90, kiiltävä
 

TYYPPI
Tiksotrooppinen (hyytelömäinen) alkydimaali. Maalaustarvikeryhmä 40 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Puu-, lastulevy- ja puukuitulevypintojen maalaukseen sisällä.
KÄYTTÖKOHTEET
Ovet, ikkunat ja kalusteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on kiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
333 Kiintokalusteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05
Maalaustarvikeryhmä 2001
40.4 Alkydikaluste- ovi- ja ikkunamaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
A- ja C-perusmaalista Tikkurila Symphony värikartan mukaan sävytettävät värit.
Kiiltoryhmä
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus
10-12 m2/l
Pakkaukset
Kiiltävä valkoinen 0,225 l
A-perusmaali: 0,9 l, 2,7 l, 9 l; C-perusmaali: 0,9 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively tai telaus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva n. 4 tunnissa. Päälle maalaus voidaan suorittaa n. 1 vrk:n kuluttua.
Pesunkestävyys
Hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä esim. tinneriä.
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja –rasvoja
Kiinteäainetilavuus
64 %
Tiheys
1,1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Uusi laatu korvaa vanhan

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Huom! Kuivuminen edellä mainituissa rajaolosuhteissa on selvästi hitaampaa kuin standardiolosuhteissa (+23 ºC, suht. kosteus 50 %). Symphony-pastoilla sävytettyjen tummien sävyjen kuivuminen hidastuu eniten.
.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja rasvoista.
Pohjamaalaa Jehu tai Otex -pohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kui¬vua. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly. Kittaa kolot ja syvennykset Presto Kalustekitillä tai Spakkeli Alkydisilotteella, hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Jehulla tai Otexilla.
Maalaus
Ensimaalaus:
Maalarin Valkolakkaa ei yleensä tarvitse sekoittaa. Mikäli maalia joudutaan sekoittamaan, on hyytelömäisyyden annettava palautua ennen sivelymaalausta. Levitä siveltimellä tai telalla 2 kertaa.

Huoltomaalaus:
Maalarin Valkolakalla maalatut pinnat voit huoltomaalata samalla maalilla. Katso kohta esikäsittely.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua maalaamisesta: puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
Huoltokäsittely
Maalarin Valkolakalla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä maalilla. Katso kohta esikäsittely.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 400g/l(2007)/ 300g/l(2010)
Maalarin Valkolakka sisältää VOC max. 400 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensini), metyylietyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia SYTTYVÄÄ. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
tip091107 / lko051107 / inh070704 / 400- ja 470


Takaisin