TUOTESELOSTE
26.6.2013
(entinen pvm. 17.7.2012)
 

Finnseco Ylitasoituslaasti

 
Valmistus lopetettu
31.12.2019
 

TYYPPI
Polymeerimodifioitu sementtilaasti, maksimiraekoko on n. 0,6 mm.
SOVELTUVUUS
Puhtaan alustan, esim. hiekkapuhalletun betonin ylitasoituslaasti, joka hidastaa betonin karbonatisoitumista ja muodostaa tasaisen alustan varsinaiselle pinnoitukselle.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Värisävyt
Harmaa.
Riittoisuus
n. 4 kg/m2 (n. 2 mm kerros)
Pakkaukset
25 kg säkki.
Sekoitussuhde
Vedentarve: 3,5–4,5 litraa / 25 kg kuivatuotetta.
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla (min. suutinkoko 7 mm) tai levitys teräslastalla.
Työstettävyysaika
n. 1 tunti (+ 20 ºC).
Puristuslujuus, N/mm2
20 N/mm2
Taivutusvetolujuus
4 N/mm²
Tartuntalujuus (EN 1542)
betoniin > 0,3 N/mm²
Kuivumiskutistuma, N/mm
n. 1,2 ‰
Tiheys
Valmis seos n. 2-2,1 kg/l
Varastointi
Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, laastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulee välttää.
Esikäsittely
Vanha pinnoite tai maali poistetaan hiekkapuhaltamalla. Irtonainen ja vaurioitunut betoni poistetaan ja ruostuneet teräkset piikataan esille ja puhdistetaan ruosteesta vähintään asteeseen St 2. Hionta- ja piikkausjäte poistetaan huolellisesti. Puhdistetut teräkset käsitellään Finnseco-KOR korroosiosuojamaalilla ja tarvittavat paikkaukset tehdään Finnseco korjauslaasteilla työohjeiden mukaisesti.

LAASTIN VALMISTUS
Finnseco Ylitasoituslaasti lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 3,5–4,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan vettyä n. 10 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.
Pinnoitus
Pinnoitettavaksi tuleva alue kostutetaan huolellisesti jo edellisenä päivänä ja uudelleen 1–2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu käsiteltävä pinta ei enää kiillä, voidaan pinnoitus aloittaa.

Ruiskutus
Laasti ruiskutetaan koneellisesti ja tasoitetaan teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla. Pinta voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä 10-40 minuutin kuluttua laastin levityksestä olosuhteiden mukaan.

Pesubetonipinnoilla laasti harjataan välittömästi ruiskutuksen jälkeen alustaan tiiviisti n. 2-3 mm:n kerrokseksi. Viimeistellään seuraavana päivänä ruiskuttamalla pinnalle ohut laastikerros.

Lastalevitys
Laasti levitetään käsin teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla n. 2-3 mm:n paksuiseksi kerrokseksi. Pinta voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä 10-40 minuutin kuluttua laastin levityksestä olosuhteiden mukaan.

HUOMIOITAVAA
Laastia valmistetaan kerrallaan vain niin paljon kuin tunnin aikana voidaan käyttää.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.
Jälkihoito
Laastipintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen (sumutus) tai muovilla suojaten 2-4 vuorokautta olosuhteiden mukaan.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
jar280212 / ome171110 / klu260613 / 001 6369


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1630-5010
EN 998-1:2010
Yleislaasti rappaukseen (GP)
Vedenimukyky
W 2
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
F (NPD)
Vesihöyryn läpäisevyys
≤ 50
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 N/mm²
(murtokuvio B)
Pitkäaikaiskestävyys
NPD


Takaisin