TUOTESELOSTE
26.6.2013
(entinen pvm. 12.7.2012)
 

Finnseco Ohutrappauslaasti, harmaa

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Polymeerimodifioitu kevyttäytteinen sementtilaasti, jonka maksimiraekoko on n. 1 mm.
SOVELTUVUUS
Käytetään liima-, verkotus- ja tasoituslaastina sekä betoni-, harkko-, levy- ja tiilirakenteiden ylitasoitukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
kg/m²
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
kg/m²
Värisävyt
Harmaa.
Riittoisuus
4–6 kg/m2 eristelevyjen liimauksessa
7–9 kg/m2 verkotus- ja tasoituslaastina (n. 5 mm:n kerrospaksuudella) alustan karkeuden mukaan.
Pakkaukset
25 kg.
Sekoitussuhde
Vedentarve: n. 5–7 l vettä / 25 kg kuivatuotetta
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla tai levitys teräslastalla
Työstettävyysaika
n. 2 tuntia.
Kovettuminen
26Laastipinnan tulee antaa kovettua 1 vrk/mm ennen seuravaa työvaihetta.
Puristuslujuus, N/mm2
n. 5 N/mm2
Tartuntalujuus (EN 1015-12)
betoniin > 0,3 N/mm2
Vedenimeytyminen
< 0,2 kg/m2∙min0,5
Tiheys
Valmis seos n. 1,4 kg/l
Varastointi
Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, laastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla, kovassa tuulessa, suorassa auringonpaisteessa, sateessa ja sateen edellä tulee välttää.
Esikäsittely
Käsiteltävä pinta puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista esim. paine-vesipesulla. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Ulkonevat epätasaisuudet poistetaan mekaanisesti, ja isot kolot paikataan Finnseco-korjauslaasteilla tai harkkotyypille soveltuvalla korjauslaastilla. Lisälämmöneristettävät pinnat oikaistaan ja vahvistetaan työselityksen mukaisesti.

Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja sementtiliiman poistamiseksi.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

LAASTIN VALMISTUS
Finnseco Ohutrappauslaasti -jauhe lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde n. 5–7 l vettä /25 kg säkki) ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan vettyä vähän aikaa ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.
Jälkihoito
Finnseco Ohutrappauslaastilla tehtyä verkotus- ja tasoituslaastipintaa jälkihoidetaan muovilla suojaten tai puhtaalla vedellä kostuttaen (sumutus) 1–2 vuorokautta olosuhteiden mukaan.
Pintakäsittely
Ruiskutus
Ruiskutus laastipumpulla mahdollisimman vähäisellä ilmamäärällä ja tasoitus kampa- tai teräslastalla. Pinta on hierrettävissä vaahtomuovihiertimellä noin 30 min kuluttua olosuhteiden mukaan.

Lastalevitys
Levitys käsin kampa- tai teräslastalla. Pinta on hierrettävissä vaahtomuovihiertimellä noin 30 min kuluttua olosuhteiden mukaan.

Laastikerroksen on annettava kovettua 1 vrk/mm ennen jatkokäsittelyä.

HUOMIOITAVAA
Pelkällä Finngard Silikonihartsimaalilla tai Kivisil-julkisivumaalilla maalattavat pinnat suositellaan aina hierrettäväksi.

Finnseco Ohutrappauslaastia valmistetaan kerrallaan vain niin paljon kuin tunnin aikana voidaan käyttää.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään heti käytön jälkeen vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12–13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
klu260613 / lwi260613 / ome171110 / 001 6374


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
12
Nro TIK-0016-0001
EN 998-1:2010
Yleislaasti rappaukseen/tasoitukseen (GP)
Vaaralliset aineet
NPD
Vedenimukyky
W 2
Palokäyttäytyminen
A 2
Vesihöyryn läpäisevyys
≤ 25
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 N/mm² betoni
(murtokuvio B)
Lämmönjohtavuus
≤ 0,53 W/mK (P=50%)
≤ 0,58 W/mK (P=90%)
(taulukkoarvo EN 1745 mukaan)
Pitkäaikaiskestävyys
NPD


Takaisin