TUOTESELOSTE
26.6.2013
(entinen pvm. 20.7.2012)
 

Finngard 1,5 H hiertopinnoite

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Vesiohenteinen, alkalinkestävä, silikonimodifioitu, vettä hylkivä akrylaattipinnoite. Maksimiraekoko n. 1,5 mm
SOVELTUVUUS
Betonirakenteiden ja sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitettujen betoni-, harkko- ja mineraalisten levypintojen pinnoitukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
426 Dispersiopinnoitteet RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
34.1 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit
FTA ja FTC
Värisävyt
Sävytetään Avatint Facade -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus

Lastalla levitettynä: 2,5–3 kg/m².

Ruiskutustyönä: 1,5–3,5 kg/m².


Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus, huokoisuus ja työmenetelmät.
Pakkaukset
25 kg (n. 13,5 l)
Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla, min. suutinkoko 5 mm, tai suppiloruiskulla tai lastalevitys. Lastalla levitetty pinnoite viimeistellään Tikkurilan muovihiertimellä.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva seuraavana päivänä.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sD,H2O < 0,2 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)
w24 < 0,2 kgm-2h-0,5
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 0,8 N/mm2  (betonilla).
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumisen rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Kiinteäainetilavuus
n. 70 %.
Tiheys
n. 1,8 - 1,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää + 35 °C. Ei saa varastoida suorassa auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva pinnoite ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinnoitustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. olosuhteet sekä laastikerroksen paksuus.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja sementtiliiman poistamiseksi. Betonipinnoille, joissa on runsaasti huokosia, suositellaan ylitasoitusta Finnseco Polytop -pinnoituslaastilla tai Finnseco Ylitasoituslaastilla.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu). Tarvittavat korjaukset, paikkaukset ja tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeiden mukaisesti.
Pohjustus
Betoni- ja ylitasoitettu betonipinta:
Pohjustuksen tarve määritellään tapauskohtaisesti. Liituava alusta suositellaan pohjustettavaksi Tikkurilan Hydrosolipohjusteella. Alustan veden hylkivyyttä voidaan parantaa Tikkurilan Silikonipohjusteella. Pohjustustyö suoritetaan ko. tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.

Pohjamaalaus Finngard 150:llä tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti.

Ylitasoitettu harkko-, tiili- ja levypinta:
Pohjamaalaus Finngard Silikonihartsimaalin ja Tikkurilan Pohjustegeelin seoksella (seossuhde 1 litran astia Pohjustegeeliä 10 litran astiaan Finngard Silikonihartsimaalia).
Pinnoitus
Pinnoite levitetään teräs- tai solukumilastalla tai laastipumpulla ruiskuttamalla. Pinta voidaan hiertää alustan imevyyden ja pinnoitusolosuhteiden mukaan n. 5-15 minuutin kuluttua Tikkurilan muovihiertimellä.

HUOMIOITAVAA
Finngard 1,5 H hiertopinnoite sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa pinnoitetta. Eri pinnoite-erien rajakohta pinnoitetaan seoksella 1 osa vanhaa pinnoite-erää ja 1 osa uutta pinnoite-erää. Työ pyritään järjestämään niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.Yhtenäiset pinnat maalataan keskeytyksettä.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

Maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat on suojattava työn ajaksi.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen pinnoitteen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn homepesun jälkeen.
Huoltokäsittely
Finngard 1,5 H -hiertopinnoitteella käsitellyn pinnan huoltomaalaukseen soveltuvat Finngard Silikonihartsimaali tai ruiskutettuna Finngard 1,5 H -hiertopinnoite.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/c) max. 40 g/l (2010).
Finngard 1,5 H hiertopinnoite sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
lwi260613 / ome171110 / klu260613 / 576-s


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-0576-5001
EN 15824:2009
Orgaanisiin sideaineisiin pohjautuva pinnoite ulkokäytössä
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
V2
Veden läpäisevyys
W2
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 MPa
Palokäyttäytyminen
A2-s1,d0


Takaisin