TUOTESELOSTE
4.11.2013
(entinen pvm. 1.11.2009)
 

Silikaattipohjuste

 
Valmistus lopetettu
31.12.2017
Korvaava tuote Kivitex Pohjuste
 

TYYPPI
Epäorgaaninen, kalivesilasipohjainen pohjuste julkisivuille ennen silikaattimaalausta.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus- sekä kalkkihiekkatiilipintojen pohjustukseen sisällä ja ulkona. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatuille alustoille. Kts. käyttöohje.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset. Soveltuu myös erikoiskohteisiin, kuten väestönsuojat, vesitornit, alikulkusillat jne.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on vesiohenteinen
Maalaustuoteryhmä 2012
114 Silikaattipohjusteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.9 Muut esikäsittelyaineet (RT-luokitus)
Riittoisuus

Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 2–4 m2/l kertalevitys, kun tuotetta käytetään maaliin sekoitettuna 1:2.

Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 1–3 m2/l kertalevitys, kun tuotetta käytetään erillisenä pohjusteena veteen sekoitettuna 1:1.

Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
3 l ja 10 l
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Tiiviit, kiinteät ja kovat pinnat (esim. betoni) pohjustetaan kertaalleen Tikkurilan Silikaattipohjusteen ja Kivitex-silikaattimaalin tai Finngard Silikaattimaalin seoksella, sekoitussuhde 1:2.
Huokoiset, imevät alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnat sekä aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatut alustat pohjustetaan "märkää-märälle" -menetelmällä Tikkurilan Silikaattipohjusteen ja veden seoksella, sekoitussuhde 1:1.
Työtapa
Harjalevitys, telaus, sively tai ruiskutus (reppuruisku).
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa.
Tiheys
n. 1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Pohjustettavan pinnan on oltava puhdas ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Kirjavuuden välttämiseksi pohjustustyötä ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden betonipinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Betonipinnat suositellaan pohjustettavaksi aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen rakenteen mukaan. Uuden rappauspinnan tulee olla kuiva ja kovettunut ennen maalauskäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. käytetyn rappauslaastin koostumus (esim. kalkki-sementtisuhde), kuivumis- ja kovettumisolosuhteet sekä rappauslaastikerroksen paksuus.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Mikäli suolojen tulo on erittäin voimakasta ja jatkuvaa, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.

Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi. Poista pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtikivi esim. hiekkapuhalluksella, betonin hiomiseen tarkoitetulla hiomakivellä tai painepesulla hiekkalisäyksellä.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Mikäli alustasta tulee suoloja, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Aikaisemmat sideainepohjaltaan orgaaniset maalit tai pinnoitteet poistetaan kokonaisuudessaan esim. maalinpoistoaineella ja kuumavesipainepesulla tai hiekkapuhalluksella. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset kalkki-, kalkkisementti-, sementti- tai silikaattimaalikerrokset poistetaan myös aikaisemmin maalatulta pinnalta. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Myös heikosti kiinni olevat, hauraat, alueet rappaus- tai betonipinnoilla poistetaan. Betonirakenteissa betoniterästen kohdalla mahdollisesti olevat halkeamat avataan piikkaamalla tai kulmahiomakoneella ja laikalla tms. Teräs puhdistetaan ruosteesta ja käsittelyä jatketaan Finnseco-korjauslaasteilla.

Pohjustamattomaksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, julkisivun luonnonkivi- ja klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat on suojattava pohjustustyön ajaksi. Pohjusteroiskeet on poistettava välittömästi puhtaalla vedellä.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston asetuksessa 975/2004 määriteltyjä toimenpiteitä.
Pohjustus
Käyttöliuosta levitetään alustalle harjaamalla, telaamalla, sivelemällä tai ruiskuttaen. Käsitelty pinta on maalattava. Maalaus voidaan suorittaa aikaisintaan pohjustusta seuraavana päivänä.
Asennus

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen pohjusteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/h) 30 g/l(2010)
Tikkurilan Silikaattipohjuste sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Kaliumsilikaattia VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
sna220609 / mau220609 / ome281009 / 0065400


Takaisin