TUOTESELOSTE
2.5.2014
(entinen pvm. 19.7.2013)
 

Ultra Lux Talomaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2016
 

TYYPPI
Polyakrylaattimaali, jolla on erittäin hyvät säänkesto-ominaisuudet.
SOVELTUVUUS

Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla käsiteltyjen pintojen ulkomaalaukseen. Käytetään myös Tikkurila ProHouse -konseptin viimeistely- ja valmiiksimaalaukseen työmaalla.

KÄYTTÖKOHTEET
Lautaverhoillut ulkoseinät, vuorilaudat yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on kiiltävä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
35.1 Dispersiotalomaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Tikkurilan Puutalot-värikartan tai Kaunis Talo -värilastujen värit.
Kiiltoryhmä
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle puupinnalle 4-6 m2/l.
Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa

Sively harjasiveltimellä tai ruiskutus.


Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1 tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan tehdä 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa.  Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Säänkestävyys
Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
n. 41 %.
Tiheys
n. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjuste tai Valtti Plus Base pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista.

Teollisesti pohjamaalatut ja aiemmin maalatut pinnat:
Puhdista puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjuste tai Valtti Plus Base pohjustuspuunsuojalla.
Maalaus
Maalaamaton pinta:
Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Ultra Primerilla tai Öljypohjalla. Pintamaalaa pinnat 1-2 kertaan Ultra Lux talomaalilla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Teollisesti pohjamaalatut pinnat:
Välimaalaa hyväkuntoiset teollisesti pohjamaalatut pinnat Ultra Primerilla (yli 10 kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat Öljypohjalla), pintamaalaa Ultra Lux talomaalilla 1-2 kertaan.

Vanhat maalipinnat:
Maalaa  aikaisemmin öljymaalilla tai akrylaattimaalilla maalatut pinnat 1-2 kertaa Ultra Lux talomaalilla riippuen vanhan pinnan kunnosta ja väripoikkeamasta. Jos vanha pinta on kulunut, pohjamaalaa ensin vanha öljymaalipinta Öljypohjalla ja vanha akrylaattimaalipinta Ultra Primerilla. Pintamaalaa Ultra Lux talomaalilla.

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä. Pohjamaalin (Öljypohja tai Ultra Primer) käyttö vähentää läpilyöntejä.

Puun vaihteleva pinnankarheus voi antaa vaikutelman epätasaisesta kiillosta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon välineistä suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Ultra Lux talomaali voidaan huoltomaalata Ultra-sarjan talomaaleilla tai Pika-Teho talomaalilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 130g/l(2010)
Ultra Lux sisältää VOC max. 130 g/l.


KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Oktyyli-isotiatsolonia ja 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: Ei luokiteltu
jha281113 / hsa281217 / akk140611 / 697-s


Takaisin