TUOTESELOSTE
7.7.2016
(entinen pvm. 30.1.2012)
 

Huoltopesu

 
Valmistus lopetettu
31.12.2016
Korvaava tuote Talon Huoltopesu
 

TYYPPI
Emäksinen yleispuhdistusaine maalattujen pintojen säännölliseen puhdistukseen sisä- ja ulkotiloissa.
SOVELTUVUUS
Säännöllinen käsittely Tikkurilan Huoltopesulla pitää puujulkisivun kunnossa estäen erityisesti likaisilla pinnoilla viihtyvien mikro-organismien kiinnittymisen ja kasvun.
KÄYTTÖKOHTEET
Maalatut ja maalaamattomat pinnat sisällä ja ulkona. Soveltuu mm. julkisivuille, terasseille, aidoille, kalusteille jne. Puu-, metalli- ja kiviainespinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen
Maalaustuoteryhmä 2012
012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus)
016 Huoltopesuaineet
Maalaustarvikeryhmä 2001
01.9 Muut pesuaineet (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Käyttöliuoksen pH-arvo n. 10,5.
Pakkaukset
1 l ja 5 l
Ohenne
Vesi
Tiheys
1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Laimennus
Julkisivut, likaantuneet pinnat ja painepesu:
1 osa Tikkurilan Huoltopesua, 10 osaa vettä.

Tahranpoisto ja erittäin likaisen pinnan puhdistus:
1 osa Tikkurilan Huoltopesua, 1 osa vettä.

Yleispuhdistus sisätiloissa:
1 osa Tikkurilan Huoltopesua, 30 osaa vettä.
Pintojen puhdistus
Levitä Tikkurilan Huoltopesun ja veden seosta sienellä, pehmeällä harjalla tai ruiskuttamalla likaiselle pinnalle alhaalta ylöspäin. Lämpimän veden käyttö tehostaa vaikutusta. Anna vaikuttaa noin 15 minuuttia ja huuhtele pinta huolellisesti puhtaalla vedellä esim. puutarhaletkulla ruiskuttamalla. Painepesurilla huuhdottaessa vältä korkean paineen käyttöä. Tehosta pahasti likaantuneiden kohtien pesua harjaamalla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Alkoholit, C12-14, etoksyloidut. Vaara. Syttyvä neste ja höyry. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita, 5 - 15 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita ja < 5 % fosfaatteja. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
ofl120106 / akk310114 / hsa03082015 / 0016606


Takaisin