TUOTESELOSTE
9.12.2013
(entinen pvm. 9.5.2012)
 

Oksalakka

 
Valmistus lopetettu
31.12.2016
 

TYYPPI
Oksalakka
SOVELTUVUUS
Erikoislakka sisäkäyttöön hidastamaan oksakohtien läpilyöntiä peittävien maalipintojen läpi.
KÄYTTÖKOHTEET
Havupuiden oksankohdat.

TEKNISET TIEDOT
Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012
061 Vesiohenteiset oksalakat
Maalaustarvikeryhmä 2001
06 Oksalakat (RT-luokitus)
Värisävyt
Kellertävä.
Pakkaukset
1/3 l ja 1 l.
Työtapa
Sively
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Käsitelty pinta kuivuu 15-30 minuutissa normaaleissa kosteusolosuhteissa.
Tiheys
n. 1.0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta pihkasta.
Lakkaus
Sivele Oksalakka oksa- ja pihkakohtiin 1-2 kertaa ennen maalausta peittävällä maalilla.

Käytettävä puhdasta sivellintä. Puhdista sivellin huolellisesti heti käytön jälkeen. Ei saa sekoittaa muiden maalituotteiden kanssa.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet heti vedellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) 140g/l(2010)
Oksalakka sisältää VOC max.140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaction. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
IVK141113 / akk141113 / mkv131113 / 0051940


Takaisin