TUOTESELOSTE
27.6.2014
(entinen pvm. 2.2.2012)
 

Kilpi kattopinnoite

 
Valmistus lopetettu
31.12.2014
 

TYYPPI
Vesiohenteinen akrylaattipinnoite. Pinnoite on joustava myös alhaisissa lämpötiloissa ja säilyttää värinsä pitkään muuttumattomana säärasituksessa.
SOVELTUVUUS
Bitumi-, betonitiili- ja kuitusementtilevykatteet.
KÄYTTÖKOHTEET
Bitumi-, betonitiili- ja kuitusementtilevykatteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
419 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
39.3 Vesiohenteiset huopakattomaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit
C
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
2-4 m2/l kahteen kertaan levitettynä bitumikatteille.
4-6 m2/l kahteen kertaan levitettynä Akvacoat Lakalla tai Fontefloor EP Primerilla pohjustetuille kuitusementtilevy- tai betonitiilikattopinnoille.
Pakkaukset
2,7 l, 9 l ja 18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively, harjalevitys, telaus tai ruiskutus.

Suurpaineruiskutus
- suutin 0,027" - 0,029"
- ohennemäärä 0-10 til. %

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa seuraavana päivänä.
Kemikaalienkestävyys
Hyvä, myös teollisuus- ja meri-ilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
n. 50 %.
Tiheys
n. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava ehjä ja kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Puhdista pinnat liasta, pölystä, sammaleesta ja jäkälästä. Pese betonitiili- tai kuitusementtilevykatteet tarvittaessa Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.
Pohjustus
Betoni- ja kuitusementtilevykatteet:
Esikäsitelty ja kuiva kuitusementtilevy- ja betonitiilikatto pohjustetaan kertaalleen 40-50% vedellä ohennetulla Akvacoat Lakalla tai Fontefloor EP Primerilla. Pohjustettu katto pintamaalataan 1-2 vrk sisällä Kilpi kattopinnoitteella.

Huom! 50 % vedellä ohennetun Fontefloor EP Primerin käyttöaika on n. 30 min. Seoksen käyttöaikaan vaikuttavat ohennusmäärä ja lämpötila.

Bitumikatteet:
Ei vaadi erillistä pohjustamista.
Maalaus
Sekoita Kilpi kattopinnoite hyvin ennen käyttöä. Maalaa kahteen kertaan. Mikäli levität tuotteen telalla tai ruiskulla, viimeistele ensimmäinen maalauskerta siveltimellä tai maalausharjalla. Ohenna pohjamaalausta varten n. 15 % vedellä. Tee pintamaalaus ohentamattomalla kattopinnoitteella. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
2 viikon kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa varovasti vesihuuhtelulla ilman pesuainetta.
Huoltokäsittely
Kilpi kattopinnoiteella maalattu pinta huoltomaalataan Kilpi kattopinnoitteella.

EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) 140g/l(2010)
Kilpi Kattopinnoite sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Oktyyli-isotiatsolonia ja sinkkioksidia IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
jar240112 / lehte130614 / 7416003


Takaisin