TUOTESELOSTE
19.11.2012
(entinen pvm. 13.4.2012)
 

Valtti Non-Slip

 
Valmistus lopetettu
31.12.2014
 

TYYPPI
Vesiohenteinen karhea puuöljy ulkokäyttöön. Puuöljy suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua. Tuotteen sisältämä karhennusaine vähentää puupinnan liukkautta.
SOVELTUVUUS
Soveltuu puupinnan suojaamiseen ulkona. Sopii kestopuulle (painekyllästetty), lämpökäsitellylle ja käsittelemättömälle puulle ja aikaisemmin öljykäsitellylle puulle.
KÄYTTÖKOHTEET
Puiset ulkoportaat ja kulkuväylät.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
721 Vesiohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14
Maalaustarvikeryhmä 2001
89.4 Puuöljy ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Perusmaalit
EP
Värisävyt
Väritön. Sävytetään Valtti-värikartan mukaan.
Kiiltoryhmä
Ei määriteltävissä
Riittoisuus
8–12 m2/l, riippuu puupinnan huokoisuudesta.
Pakkaukset
0,9 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pintakuiva muutamassa tunnissa normaaliolosuhteissa.
Säänkestävyys
Suosittelemme, että tuotetta käytetään sävytettynä, sillä sävytetty tuote kestää säärasitusta paremmin kuin väritön.

Huoltokäsittely tarvittaessa. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä vuosittain.
Kiinteäainetilavuus
25 %.
Tiheys
1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %, sillä kostea puu ei ime öljyä ja öljy kuivuu kosteassa hitaasti. Koska painekyllästetty puu on usein märkää, suosittelemme sen pintakäsittelyä noin puolen vuoden kuluttua asennuksesta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja puunsuojan lämpötilan olla vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Käsittelemätön pinta:
Puhdista puupinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtunut puupinta Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan.

Aiemmin kuultavalla tuotteella käsitelty pinta:
Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan. Jos puun pinnalle jää selvä, kenties kiiltävä kalvo, poista tämä esim. painepesurilla tai ainakin hio huolellisesti.
Käsittely
Sekoita Valtti Non-Slip hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitä tuotetta kaksi kertaa siveltimellä. Sivele ohuelti, tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi.

Huoltokäsittely tarvittaessa. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä vuosittain. Tuote muodostaa puupinnalle ohuen kalvon, jossa karhennusaine on kiinni. Vanhetessaan kalvo irtoaa aina jonkin verran.
Työvälineiden puhdistus
Pese saippualla ja vedellä. Hieman kovettuneen puuöljyn poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Käsittele uutta pintaa varoen noin 1 viikon ajan, jotta tuote ehtii saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Pintaa voidaan tarvittaessa puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla tai mopilla noin kahden vuorokauden kuluttua pintakäsittelystä.

Likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla Huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/e) 130g/l(2010)
Valtti Non-Slip sisältää VOC max. 130g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.
KULJETUS
VAK/ADR: Ei luokiteltu
ahopi250609 / ome240908 / hsa19112012


Takaisin