TUOTESELOSTE
27.6.2013
(entinen pvm. 27.4.2012)
 

Akvacoat Lakka

 
Valmistus lopetettu
31.12.2014
 

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen epoksilakka.
SOVELTUVUUS
Uusien ja vanhojen betonilattioiden pölynsidontaan ja lakkaukseen. Soveltuu myös Kilpi kattopinnoitteen pohjusteeksi ko. tuotteen tuoteselosteen mukaisesti.

Vain ammattikäyttöön!
KÄYTTÖKOHTEET
Lievän mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaisten teollisuus-, korjaamo- ja varastotilojen lattiat sekä autotallien, parvekkeiden, kellareiden ym. lattiat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on täyskiiltävä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin Työväline: teräslasta Tuote ei kestä pakkasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
6
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
646 Betonilattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset lakat RL 03
Maalaustarvikeryhmä 2001
75.1 Epoksireaktiolakat RL 3...4 (RT-luokitus)
Värisävyt
Kirkas
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Pohjustus 6-8 m2/l. Pintalakkaus 9-11 m2/l. Riittoisuuteen vaikuttavat pinnan karkeus ja imukyky.
Pakkaukset
3 l:n kaksoispurkki (sisältö yht. 2 l), 10 l:n kaksoispurkki (sisältö yht. 8 l).
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
1:1 (tilavuusosina)
Työtapa
Sively, telaus tai lastalevitys.
Seoksen käyttöaika (+20 °C)
n. 1 h.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 6 h. Päällelakattavissa 16 h. Täysin kovettunut 7 d.
Kiinteäainetilavuus
n. 45 %.
Tiheys
1,05 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Lakkauksen ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Poista betonipinnasta sementtiliimakerros esim. pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Poista hionnan jälkeen sementtipöly. Suolahappopeittaus tehdään laimennetulla liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdotaan runsaalla vedellä.

Alustan tulee olla kuiva, luja ja kiinteä ennen pintakäsittelyä.

Vanha betonilattia:
Puhdista lattia ja poista rasvat, öljyt, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet Tikkurilan Maalipesulla hiomalla tai suihkupuhdistamalla. Avaa kolot ja kuopat terveeseen betoniin saakka esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly. Paikkaa kuopat, avatut halkeamat ja kolot esimerkiksi sementtipohjaisella tasoitteella tai epoksikitillä. Hio tasoitetut kohdat ympäröivän lattian tasoon ennen lakkausta.
Lakkaus
Sekoita sekä muoviosa että kovete ennen niiden yhdistämistä. Lisää muoviosa kovetteesen (1:1 tilavuusosina) ja sekoita käyttäen maalinsekoitimella varustettua hidaskierroksista porakonetta (sekoitusaika n. 3-5 min). Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde vaarantaa työn onnistumisen.

Pohjustus suoritetaan 5-30 % vedellä ohennetulla Akvacoat Lakalla. Ohenne lisätään valmiiseen seokseen huolellisesti sekoittaen.

Pintalakkaus suoritetaan aikaisintaan 16 h kuluttua pohjustuksesta. Pintalakkaa voidaan ohentaa enintään 5 % vedellä.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä ja synteettisellä pesuaineella. Hieman kovettuneen lakan poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/j) 140g/l(2010).
Akvacoat lakka sisältää VOC max 140g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Syövyttävä
Syövyttävä
Kovete (A-osa): Sisältää: Isoforonidiamiinia, m-ksylyleenidiamiinia, polyoksipropyleenitriamiinia ja nonyylifenolia SYÖVYTTÄVÄÄ. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Muoviosa (B-osa): Sisältää: Epoksihartsia (MP < 700). Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
Muoviosa VAK/ADR 9 III Kovete VAK/ADR 8 III
mae241011 / akk020211 / klu270613 / 008 4051, 0084056


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-8400-5002
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vedenimukyky
w < 0,1 kg/m²∙h0,5
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka I, sD < 5 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1


Takaisin