TUOTESELOSTE
1.10.2004
(entinen pvm. 7.11.2003)
 

Spakkeli yleissilote Taru

 
Valmistus lopetettu
31.7.2013
 

TYYPPI
Vesiohenteinen lateksisilote.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, tasoite-, lastulevy-, puukuitulevy- ja tapettipintojen silotukseen kuivissa sisätiloissa ennen maalausta ja tapetointia.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopintojen osa- ja kokosilotus.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Maalaustarvikeryhmä 2001
20 Vesiohenteiset kuivien tilojen kitit ja silotteet RL 1...3 (RT-luokitus)
Värisävyt
Lähes valkoinen.
Pakkaukset
1/2 l, 1 l, 3 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Levitys lastalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
2-8 tuntia riippuen kerrospaksuudesta.
Kiinteäainetilavuus
54 %.
Tiheys
1,7 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Tasoitettavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Pohjamaalaa lastulevy- ja puukuitulevypinnat Yleispohjamaali Lujalla. Levitä Spakkeli Yleissilote suoraan betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille.
Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.
Käsittely
Kittaa tarvittaessa syvemmät kolot, naulankannat yms. Presto LH Kevyttasoitteella ja hio pinta. Levitä Spakkeli Yleissilote lastalla. Hio epätasaisuudet silotteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Pinta voidaan maalata suoraan lateksimaalilla tai tapetoida huomioiden tapetinvalmistajan ohjeet. Alkydimaalauksessa tehdään pohjustus esim. Jehu pohjamaalilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Kvartsia (< 5 µm) TERVEYDELLE HAITALLISTA: PITKÄAIKAINEN ALTISTUS VOI AIHEUTTAA VAKAVAA HAITTAA TERVEYDELLE HENGITETTYNÄ. Vältettävä pölyn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
joa040210 / niear301109 / 0072060


Takaisin