TUOTESELOSTE
30.1.2012
(entinen pvm. 20.9.2010)
 

Rostex ruosteenestopohjamaali

 
Korvattu uudella laadulla
2.6.2014
Korvaava tuote Rostex ruosteenestopohjamaali
 

TYYPPI
Alkydiä ja öljyä sisältävä ruosteenestopohjamaali. Ei sisällä lyijy- eikä kromaattipigmenttejä.
SOVELTUVUUS

Erityisesti teräspintojen pohjamaalaukseen. Soveltuu myös karhennettujen alumiinipintojen pohjamaalaukseen.

Rostex suojaa alustaa ja antaa hyvän ja kestävän pohjan pintamaalille.
KÄYTTÖKOHTEET
Teräsrakenteet, säiliöt, palo-ovet, palotikkaat, lämpöpatterit, kaiteet, lipputangot, tuuletus- ja kuivaustelineet, veneet ym. kohteet ulkona ja sisällä.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on himmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
12.1 Alkydipohjamaalit teräsalustalle RL 5...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Harmaa.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
10-12 m2/l.
Pakkaukset
1/3 l, 1 l, 3 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively tai ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 2 tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa vuorokauden kuluttua.
Kemikaalienkestävyys
Kestää lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä voimakkaita liuottimia esim. tinneriä.
Öljyjen ja rasvojen kestävyys
Hyvä.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä.
Kiinteäainetilavuus
55%.
Tiheys
n. 1,4 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Korvattu uudella laadulla

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinnan lämpötila ei saa olla yli +35 °C, ettei liuote haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, ilmene kuplia ym.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Poista pinnalta lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesu pesuaineella, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista mahdollinen valkoruoste/ruoste hiomalla tai teräsharjaamalla (puhdistusaste St 2).
Ennen maalattu pinta:
Poista irtoava maali ja ruoste kaapimalla ja teräsharjauksella (puhdistusaste St 2). Pese pinta Panssaripesu pesuaineella, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua.
Maalaus
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Sivelykäyttöön ei maalia yleensä tarvitse ohentaa. Korkeapaineruiskutuksessa ohennetaan 0-5 til-% Lakkabensiinillä 1050.
Pintamaalina ulkona voidaan käyttää esim. Panssarimaalia, Miranolia, Unica erikoisalkydimaalia, Panssari Akvaa, Tehoa, Pika-Tehoa tai Ultraa.
Sisätiloissa esim. Empireä, Miranolia tai lateksimaaleja.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla. Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) 500g/l(2010)
Rostex sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), bariummetaboraattia ja sinkkifosfaattia. SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA NIELTYNÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
ivk200910 / hsa30122011 / niear070211 / 006 7550


Takaisin