TUOTESELOSTE
11.1.2008
 

Aki pohjuste

 
Valmistus lopetettu
1.8.2011
Korvaava tuote Novopox P epoksipohjuste
 

TYYPPI
Kaksikomponenttinen liuotteeton epoksipohjuste.
SOVELTUVUUS
Käytetään AKI Autotallipinnoitteen pohjusteena. Ohennettu AKI Pohjuste imeytyy hyvin betonin huokosiin tiivistäen pohjan ja varmistaen pinnoitteen tartunnan alustaan. Voidaan käyttää myös sellaisenaan lattiapinnan lakkaukseen. Soveltuu hiekalla täytettynä myös betonilattioiden paikkauksiin.
KÄYTTÖKOHTEET
Uudet ja vanhat autotallien betonilattiat

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on täyskiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
75 Reaktiolakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja levitysmenetelmä. Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin:
I  pohjustus: 4-8 m2/l
II pohjustus: 6-10 m2/l
Pakkaukset
10 l (sis. 7,5 l), 3 l (sis. 2,4 l) kaksoispurkit
Ohenne
Epoksiohenne 1074
Sekoitussuhde
A-osa: 2 tilavuusosaa (2,3 paino-osa)
B-osa: 1 tilavuusosa (1 paino-osa)
Työtapa
Maalausharja, mohairtela, teräs- tai kumilasta.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
Käyttöaika on sekoituksen jälkeen lattialle kaadettuna n. 15 min, 30 % ohennettuna n. 30 min.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva    3 tunnissa
Kosketuskuiva    5 tunnissa
Pinnoitettavissa    6 -12 tunnissa
Kevyen liikenteen kestävä    16 tunnissa
Täysin kovettunut    7 päivässä
Ajat ovat 30 % Epoksiohenteella 1074 ohennetulle AKI Pohjusteelle.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,1 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Pohjustustyön ja pohjusteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pohjusteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros esim. hiomalla tai suolahappopeittaamalla. Mekaanisen käsittelyn jälkeen sementtipöly imuroidaan huolella pois. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella ( 1 osa väkevää suolahappoa ja 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä. Lattia kuivataan.
Vanha betonilattia:
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan esim. emulsiopesulla, hionnalla tai jyrsimällä. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva.
Vanhat hilseilevät tai heikosti alustassaan kiinni olevat maalikalvot poistetaan. Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Esikäsittelyiden jälkeen lattian tulee olla puhdas ja kiinteä.
Pohjustus
Pohjustus suoritetaan 30-50 % Epoksiohenne 1074 ohennetulla AKI Pohjusteella. Pohjustusaineseos kaadetaan lattialle ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Tarvittaessa pohjustuskäsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi.
Uusintakäsittely voidaan suorittaa n. 2 tunnin kuluttua "märkää-märälle"-menetelmällä. Liikkumiseen tuoreella pohjustetulla lattialla käytetään piikkipohjaisia kenkiä.
Paikkaukset
Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan ohentamattoman AKI Pohjusteen tai AKI Autotallipinnoitteen ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa epoksiseosta ja 1-2 tilavuusosaa raekokoa 0,1 - 0,6 mm olevaa kuivaa hiekkaa. Tasoitetut kohdat hiotaan ympäröivän lattian tasoon ennen pinnoitusta.
Pinnoitus
Pinnoitus suoritetaan 6-12 tunnin kuluttua pohjustuksesta Aki Autotallipinnoitteella. Yli 24 tuntia vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi, aiheuttaa se reikiä ja ilmakuplia pinnoitteeseen.
Komponenttien sekoittaminen
Esisekoitetut A- ja B- komponentit yhdistetään ja sekoitetaan huolellisesti käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta (suositus sekoitusaika n. 3 min. hitailla kierroksilla siten, ettei tuotteeseen sekoitu ilmaa). Seosmäärää arvioitaessa otetaan huomioon pinnoitettava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttavat epätasaisen kovettumisen ja pinnoitteen ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Epoksiohenne 1074.
Hoito-ohjeet
Lakkauksessa pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 1 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/j) 500 g/l (2010).
Aki Pohjuste sisältää VOC max 500 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Syövyttävä
Syövyttävä
A-osa: Sisältää: Polypropyleeniglykolin diglysidyylieetteriä ja epoksihartsia (mp<700). Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. B-osa: Sisältää: Isoforonidiamiinia, bentsyylialkoholia SYÖVYTTÄVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ, JOUTUESSAAN IHOLLE JA NIELTYNÄ. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
A-osa VAK/ADR 9 III B-osa VAK/ADR 8 III
mae131207 / ome140108 / lko151207 / 0084410, 008 4415


Takaisin