TUOTESELOSTE
1.2.2008
 

Aki autotallipinnoite

 
Valmistus lopetettu
1.8.2011
Korvaava tuote Novopox LP epoksipinnoite
 

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, liuotteeton itsestäänsiliävä epoksipinnoite. Tuotetta voidaan käyttää maalina tai pinnoitteena.
SOVELTUVUUS
Betonilattiat, joiden pinnoitteelta vaaditaan hyvää kestävyyttä sekä kosteuden ja kaasujen läpäisemättömyyttä.
KÄYTTÖKOHTEET
Vanhat ja uudet betonilattiat autotalleissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on täyskiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: teräslasta
Maalaustarvikeryhmä 2001
52 Niukkaliuotteiset ja liuotteettomat reaktiomaalit, pinnoitteet ja lattiamassat (RT-luokitus)
Värisävyt
Valmissävyt.
Lattiamaalivärikartan sävyt TVT 2112 ja 2116.
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja maalausmenetelmä. Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin seuraava:
Kerrospaksuudella    0,3 mm - pinnoite riittoisuus n. 3 m2/l
Kerrospaksuudella    0,5 mm - pinnoite riittoisuus n. 2 m2/l
Kerrospaksuudella    n. 1,7 mm - 2 l valmista massaa / m2 hiekkalisäyksellä 1:1, eli 1 litra epoksiseosta ja 1 litra hiekkaa
 
Pakkaukset
10 l (sis. 10 l) ja 3 l (sis. 2,5 l) kaksoispurkit
Ohenne
Epoksiohenne 1074
Sekoitussuhde
A-osa 4 tilavuusosaa (6,4 paino-osaa)
B-osa 1 tilavuusosaa (1 paino-osa)
Pinnoitteen kalvonpaksuus 0,3 - 0,5 mm
Työtapa
Levitetään hammaslastalla tai teräslastalla ja tasoitetaan mohair- tai huopatelalla.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
20 - 30 min lattialle kaadettuna, n. 15 min sekoitusastiassa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva    6 tunnissa.
Kevyenliikenteen kestävä    16 tunnissa.
Täysin kovettunut    7 vuorokaudessa.
Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.

Kulutuksenkestävyys
Hyvä
Kemikaalienkestävyys
Kestää vettä, öljyjä, rasvoja, kemikaaleja, sekä laimeina liuoksina happoja, emäksiä ja suolaliuoksia.
Lämmönkestävyys
Kestää +70 °C kuivaa lämpöä ja +60 °C upotusrasituksessa.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,4 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros esim. hiomalla tai suolahappopeittaamalla. Mekaanisen käsittelyn jälkeen sementtipöly imuroidaan huolella pois. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella ( 1 osa väkevää suolahappoa ja 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä. Lattia kuivataan.
Vanha betonilattia:
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan esim. emulsiopesulla, hionnalla tai jyrsimällä. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva.
Vanhat hilseilevät tai heikosti alustassaan kiinni olevat maalikalvot poistetaan. Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Esikäsittelyiden jälkeen lattian tulee olla puhdas ja kiinteä.
Pohjustus
Pohjustus suoritetaan 30-50 % Epoksiohenne 1074 ohennetulla AKI Pohjusteella. Pohjustusaineseos kaadetaan lattialle ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Tarvittaessa pohjustuskäsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi.
Uusintakäsittely voidaan suorittaa n. 2 tunnin kuluttua "märkää-märälle"-menetelmällä. Liikkumiseen tuoreella pohjustetulla lattialla käytetään piikkipohjaisia kenkiä.
Paikkaukset
Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan ohentamattoman AKI Pohjusteen tai AKI Autotallipinnoitteen ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa epoksiseosta ja 1-2 tilavuusosaa raekokoa 0,1 - 0,6 mm olevaa kuivaa hiekkaa. Tasoitetut kohdat hiotaan ympäröivän lattian tasoon ennen pinnoitusta.
Pinnoitus
Pinnoitustyö voidaan aloittaa, kun pohjustus ja paikkaukset ovat kuivuneet vähintään 6 tuntia (+23 °C), kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 tuntia vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen pinnoitusta. Huom! Älä kaavi astiaan jäävää seosta lattialle, vaan lisää se seuraavaan sekoitettavaan erään.

Aki Autotallipinnoitteen käyttö ilman hiekkalisäystä
Komponenttien sekoituksen jälkeen pinnoiteseos kaadetaan lattialle, levitetään hammastetulla teräslastalla tai lastalla ja tasoitetaan mohairtelalla.

Aki Autotallipinnoitteen käyttö hiekkalisäyksellä
Kaada massaseos kokonaisuudessaan lattialle ja levitä säätö tai hammastetulla kampalastalla. Levittäessäsi massaa sileäreunaisella teräslastalla varmista kerrospaksuus tarkkailemalla massan menekkiä ja mittaamalla kalvonpaksuus. Piikkitelaa massattu pinta heti massauksen jälkeen. Piikkitelaus tasoittaa massakalvon ja poistaa siitä ilmakuplat.

Liikkumiseen tuoreella pinnoitteella käytetään piikkipohjaisia kenkiä. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi, aiheuttaa se reikiä ja ilmakuplia pinnoitteeseen.
Maalaus
Vanhat maalatut betonilattiat pohjustetaan n. 10-15 % Epoksiohenne 1074 ohennetulla AKI Autotallipinnoitteella. Valmiiksimaalaus n. 10 % Epoksiohenne 1074 ohennetulla AKI Autotallipinnoitteella.

KARHENNUS:
Voit vähentää maalatun pinnan liukkautta lisäämällä Liukueste karkeutusainetta Aki Autotallipinnoitteen joukkoon. Ensin tehdään pinnoitustyö normaalisti tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. Aki autotallipinnoit-teen kuivuttua niin, että sen päällä voidaan kävellä, kuitenkin enintään vuorokauden kuluttua, tehdään liukuestekäsittely seuraavan ohjeen mukaisesti. Aki Autotallipinnoite ohennetaan 30-40 til.-% Epok-siohenne 1074:llä. Sekoita hyvin käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta. Seokseen lisä-tään Liukueste karkeutusainetta suhteessa 1 purkki (0,3 l) karkeutusainetta 10 l Aki Autotallipinnoi-teseosta kohden. Sekoita komponentit hyvin käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta. Karkeutettu pinnoite voidaan levittää lyhytnukkaisella telalla koko lattiapinnalle tai maalarinteipillä rajatul-le osalle pintaa. Mikäli karkeutus on silmämääräisesti arvioituna liian harva, voi sitä parantaa toistamalla käsittelyn uudella karkeutetulla seoksella parin tunnin kuivumisen jälkeen. Käyttöaika ohennetulla Aki Autotallipinnoitteella on selvästi tuoteselosteessa ilmoitettua aikaa pidempi, mutta kuivumisaika on sama kuin ohentamattoman Aki Autotallipinnoitteen kuivumisaika. Työn suorituksessa on otettava huomioon, että paksut maalikerrokset eivät kovetu kunnolla, vaan jäävät hyytelömäiseksi seokseksi.
Komponenttien sekoittaminen
Esisekoitetut A- ja B- komponentit yhdistetään ja sekoitetaan huolellisesti käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta (suositus sekoitusaika n. 3 min. hitailla kierroksilla siten, ettei tuotteeseen sekoitu ilmaa). Seosmäärää arvioitaessa otetaan huomioon pinnoitettava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttavat epätasaisen kovettumisen ja pinnoitteen ominaisuuksien heikkenemisen. Haluttaessa paksumpia kerroksia voidaan valmiiseen seokseen lisätä raekokoa 0,1 - 0,6 mm olevaa kuivaa hiekkaa enintään seossuhteessa 1 tilavuusosa hiekkaa ja 1 tilavuusosa epoksiseosta.
Työvälineiden puhdistus
Epoksiohenne 1074.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 1 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/j) 500g/l(2010).
Aki Autotallipinnoite sisältää VOC max.500 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Syövyttävä
Syövyttävä
A-osa: Sisältää: Epoksihartsia (mp<700). Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. B-osa: Sisältää: Isoforonidiamiinia, bentsyylialkoholia SYÖVYTTÄVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ, JOUTUESSAAN IHOLLE JA NIELTYNÄ. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ymparistoseloste
KULJETUS
A-osa VAK/ADR 9 III B-osa VAK/ADR 8 III
mae26.9.2007 / ars241008 / mau210108


Takaisin