TUOTESELOSTE
1.8.2004
(entinen pvm. 11.8.2003)
 

Yleisohenne 1060

 
Valmistus lopetettu
1.10.2011
 

TYYPPI
Maalien ja lakkojen yleisohenne kotitalouskäyttöön.
SOVELTUVUUS
Selluloosa-, katalyytti- sekä alkydimaalien ja -lakkojen ohentamiseen. Erittäin sopiva myös maalausvälineiden sekä useimpien maalattavien pintojen puhdistukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Ohentaminen

TEKNISET TIEDOT
Pakkaukset
1 l, 3 l ja 9 l
Tiheys
0,75 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely
Pintojen puhdistus:
Maalattavat pinnat voidaan puhdistaa rasvoista ja öljystä pesemällä pinta Yleisohenteella 1060. Tällöin kastetaan puhdas riepu, harja tai sieni Yleisohenteeseen 1060 ja pinta pestään puhtaaksi. On huomattava, että sekä Yleisohenne 1060 että käytetyt rievut likaantuvat nopeasti. Rievut on syytä vaihtaa usein, jotta rasvaa ei levitettäisi kelmuksi maalattavalle pinnalle.
Laimennus
Yleisohennetta 1060 lisätään ohennettavaan maaliin tai lakkaan vähän kerrallaan, jotta ohenteen sekoittaminen maaliin olisi helpompaa eikä maali ohentuisi liikaa. Ohennetta lisätään kunkin tuotteen käyttöohjeen mukainen määrä
Pintojen puhdistus
Maalattavat pinnat voidaan puhdistaa rasvoista ja öljystä pesemällä pinta Yleisohenteella 1060. Tällöin kastetaan puhdas riepu, harja tai sieni Yleisohenteeseen 1060 ja pinta pestään puhtaaksi. On huomattava, että sekä Yleisohenne 1060 että käytetyt rievut likaantuvat nopeasti. Rievut on syytä vaihtaa usein, jotta rasvaa ei levitettäisi kelmuksi maalattavalle pinnalle.
Työvälineiden puhdistus
Maalaustyövälineet voidaan puhdistaa Yleisohenteella 1060.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Haitallinen
Haitallinen
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty kevyt ja asetonia ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. HÖYRYT VOIVAT AIHEUTTAA UNELIAISUUTTA JA HUIMAUSTA. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Eristettävä sytytyslähteistä - tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Jos ainetta on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa päästää viemäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
ofl101204 / inh300604 / nvi101204 / 0061060


Takaisin