TUOTESELOSTE
1.1.1970
(entinen pvm. 1.1.1970)
 

Yki pohjuste

 
Valmistus lopetettu
31.12.2009
 

TYYPPI
Vesiohenteinen silikonipitoinen pohjusteaine (konsentraatti). Maalaustarvikeryhmä 09.1 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Huokoisten, vettä imevien maalaamattomien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pinnoitusta Yki rouhepinnoitteella, pintamaalausta Yki sokkelimaalilla tai kiviainespinnoille tarkoitetuilla maaleilla, kuten Kivisil julkisivumaalilla.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sokkeliin Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
4
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.1 Silikonipohjusteet (RT-luokitus)
Riittoisuus
Käyttöliuoksen riittoisuus: Rappauspinnoille 0,5-2 m2/l, betonialustoille 2-4 m2/l.
Pakkaukset
0,25 l
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Käyttöliuos valmistetaan sekoittamalla Yki pohjustetta veteen (ks. laimennussuhde kohdasta "Laimennus").
Työtapa
Sively, valutus tai levitys harjalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
2-5 tuntia. Käsitelty pinta päällemaalataan aikaisintaan seuraavana päivänä.
Säänkestävyys
Hyvä. Estää sade- ja roiskeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitse. Vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen pintaan estäen siten niiden aiheuttamia maalivaurioita.
Kiinteäainetilavuus
100 %
Tiheys
n. 1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Konsentraatti on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Varastointilämpötilan on oltava alle +30 °C. Veden kanssa sekoitettu käyttöliuos säilyy 24 tuntia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas; lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Älä levitä tuotetta märälle tai imemättömälle alustalle.
Esikäsittely
Puhdista pinnat huolellisesti pölystä, liasta ja kalkkisuoloista teräs- tai juuriharjalla. Mikäli suolojen tulo on erittäin voimakasta ja jatkuvaa, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu. Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määriteltyjä suojatoimenpiteitä. Alustan esikäsittelyssä ei saa käyttää mekaanista pölyävää puhdistusmenetelmää ilman tehokasta hengityssuojainta. Yli tunnin kestävän asbestityön suorittajan on hankittava Työsuojeluhallituksen valtuutus. Huolehdittava myös asbestipitoisen jätteen asianmukaisesta talteenotosta ja hävittämisestä.
Laimennus
Yki pohjuste sekoitetaan veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (1 osa Yki pohjustetta sekoitetaan 19 osaan vettä). Jos Yki pohjustetta laimennetaan suhteessa 1:9, on käyttöliuoksella myös alustaa lujittava vaikutus. Valmiiksi sekoitettu liuos on käyttökelpoista 24 tuntia, joten laimenna kerrallaan vain saman päivän aikana käyttämäsi määrä.
Käsittely
Veden kanssa sekoitettua pohjustetta levitetään runsaasti harjalla tai valuttamalla tasaisesti ns. "märkää märälle" -menetelmällä (2-3 peräkkäistä levitystä). Pinta maalataan aikaisintaan seuraavana päivänä.
Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunasta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä ja pesuaineella (esim. Pensselipesu)

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Polydimetyylisiloksaania ja isooktyylitrimetoksisilaania SYTTYVÄÄ. ÄRSYTTÄÄ IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä höyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Laimentamatonta valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Valmiste voidaan myös imeyttää sementtiin, joka käsitellään kuten rakennusjäte.
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
jar090905 / akk100506 / 001 7100


Takaisin