TUOTESELOSTE
26.6.2013
(entinen pvm. 17.9.2009)
 

Yki Oikaisulaasti

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Kalkkisementtipohjainen polymeerimodifioitu kuituvahvistettu oikaisulaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm.
SOVELTUVUUS
Kevytbetoniharkko-, kevytsoraharkko-, betoniharkko- ja betonipintojen oikaisulaasti.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sokkeliin Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
kg/m²
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
kg/m²
Värisävyt
Harmaa
Riittoisuus
n. 5-10 kg/m2 (n. 2 - 5 mm kerros)
Pakkaukset
25 kg
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Vedentarve: 4,5 – 5,5 litraa / 25 kg kuivatuotetta
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla (min. suutinkoko 7 mm) tai levitys teräslastalla. Viimeistely teräslastalla ja/tai vaahtomuovisella hierrinlastalla.
Työstettävyysaika
n. 1 tunti
Kovettuminen
Korjatun kohteen jälkihoitoa (kostutus) on kerrospaksuuden mukaan jatkettava 2-4 vuorokautta aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella. Pinnoitus voidaan suorittaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua oikaisulaastin levittämisestä pinnoitteen tuoteselosteen edellyttämällä tavalla.
Puristuslujuus, N/mm2
n. 10 N/mm²
Tartuntalujuus (EN 1015-12)
betoniin > 0,5 N/mm²
Kuivumiskutistuma, N/mm
n. 1,2
Tiheys
Valmis seos n. 2 kg/l
Varastointi
Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, laastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC. Työskentelyä kuumalla ilmalla, suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaasti tuulisella säällä tulee välttää. Erityisesti kuivissa olosuhteissa jälkihoito tulee aloittaa noin kahden tunnin kuluttua laastin levityksen jälkeen.
Esikäsittely
Harkkopinnan käsittely:
Puhdista harkkopinnat liasta, pölystä ja suoloista. Poista ulkonevat epätasaisuudet mekaanisesti ja paikkaa kolot ja halkeamat Yki Oikaisulaastilla 2-3 päivää ennen ylitasoitusta käyttäen minimi vesimäärää.

Kevytbetonipinnoilla olevat suuremmat paikkaukset tulee tehdä ko. alustatyypille soveltuvilla laasteilla.

Betonipinnan käsittely:
Uuden betonipinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen käsittelyä. Puhdista maalaamattomat betonipinnat liasta, pölystä ja suoloista. Käsittele muottia vasten valetut betonipinnat mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi.

Poista pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtikivi esim. hiekkapuhalluksella, betonin hiomiseen tarkoitetulla hiomakivellä tai painepesulla hiekkalisäyksellä. Suuremmat paikkaukset betonipinnoille tulee tehdä Finnseco korjauslaasteilla.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston asetuksessa 975/2004 määriteltyjä toimenpiteitä.
Pohjustus
Pohjusta kevytbetonipinnat Tikkurilan Hydrosolipohjusteella ohennettuna vedellä suhteessa 1:1 ennen laastitustyön aloittamista. Muita pintoja ei pohjusteta ennen laastitustyötä.
Käsittely
Laastin valmistus:
Sekoita Yki Oikaisulaasti veteen koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi. Käytä säkkiä kohden vettä 4,5–5,5 litraa. Anna laastin vettyä n. 10 min, jonka jälkeen sekoita se uudelleen. Valmis laasti ei saa olla valuvaa eikä liian paksua. Jos laastin levittäminen on liian raskasta, voi siihen lisätä vielä korkeintaan ½ litraa vettä. Vettä lisätään kokonaisuudessaan yhteensä enintään 5,5 l/säkki. Tee laastia sen verran, minkä ehdit puolen tunnin aikana sekoituksesta käyttää.

Esioikaisu:
Esioikaise seinäpinta tarvittaessa ennen Yki oikaisulaastilla tehtävää verkotuslaastikerrosta.
Kostuta esioikaistava alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1-2 tuntia ennen esioikaisua. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita esioikaisu.

Yki oikaisulaasti levitetään käsin teräslastalla tai ruiskuttamalla laastipumpulla esioikaistavalle pinnalle. Tasaa pinta levityksen jälkeen pitkin loivin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Esioikaisun jälkeen pintojen tulisi olla oikaistut siten, että pinnat voidaan tasoittaa kahteen kertaan Yki Oikauslaastilla yhteensä n. 4-6 mm:n laastivahvuudella.

Laastitustyö:

Seinäpinnan laastitustyö:
Kostuta käsiteltävä alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1-2 tuntia ennen laastitustyötä. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita työ.
Levitä Yki Oikaisulaastia vahvistettavan rakennuksen ja aukkojen kulmiin noin 2-3 mm:n kerros kulmavahvikkeen levyiselle alueelle kerrallaan. Paina Tikkurilan Kulmavahvikeverkko märkään Yki Oikaisulaastipintaan ja upota teräslastalla verkko varovasti märkään laastikerrokseen. Älä paina Vahvikeverkkoa laastipinnan pohjaan. Verkko toimii parhaiten, kun se jää mahdollisimman pintaan tässä työvaiheessa.
Kiinnitä samalla tavalla ikkunan reunoihin kulmavahvikkeet ja diagonaaliset vahvikepalat kaikkien aukkojen kulmiin. Ikkuna- ja oviaukkojen pielet voit viimeistellä helposti myös valmiilla Tikkurilan Pielilevyllä. Katso tarkemmat asennusohjeet vahvikeverkon-, kulmavahvikkeen- sekä pielilevyn tuoteselosteista.
Tee kulmavahvikkeiden asennuksen jälkeen verkotuslaastikerros levittämällä Yki Oikaisulaasti käsin teräslastalla tai ruiskuttamalla laastipumpulla n. 3-4 mm:n kerrokseksi tasoitettavalle pinnalle. Paina Tikkurilan Vahvikeverkko märkään Yki Oikaisulaastipintaan ja upota teräslastalla verkko varovasti märkään laastikerrokseen siten, että tuore laasti tulee verkon silmistä läpi. Verkkoa ei tule painaa tuoreen laastikerroksen pohjaan, vaan tarkoitus on, että tuoretta laastia tulee verkon silmien läpi vain sen verran, että verkko peittyy tasaisella laastikerroksella. Verkko limitetään vähintään 100 mm:n matkalta.
Levityksen jälkeen pinta tasataan pitkin loivin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen.

Tee toinen laastikerros Yki Oikaisulaastilla ilman Vahvikeverkkoa aikaisintaan seuraavana päivänä verkotuslaastikerroksesta n. 1-2 mm:n kerrospaksuudella. Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen levitetty laasti voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä n. 20-40 minuutin kuluttua sen levittämisestä. Laastipinta on hierrettävissä, kun levitetty pinta ei lähde enää hiertimen mukaan vaan hierrin kulkee laastin pinnalla. Kivisil Julkisivumaalilla maalattavat pinnat suositellaan aina hierrettäväksi.

Sokkelin laastitustyö:
Kostuta käsiteltävä alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1-2 tuntia ennen laastitustyötä. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita työ.

Yki Oikaisulaasti levitetään käsin teräslastalla n. 2-5 mm:n kerrokseksi oikaistavalle pinnalle. Levityksen jälkeen pinta tasataan pitkin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen levitetty laasti voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä n. 20-40 minuutin kuluttua sen levittämisestä. Laastipinta on hierrettävissä, kun levitetty pinta ei lähde enää hiertimen mukaan vaan hierrin kulkee laastin pinnalla.
Jälkihoito
Laastipintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen (sumutus) 2-4 vuorokautta olosuhteiden mukaan.
Pinnoitus
Kovettunutta Yki Oikaisulaastipintaa voidaan tarvittaessa hioa. Poista hiontapöly huolellisesti ennen pinnan jatkokäsittelyä. Yki Oikaisulaastipinta käsitellään esim. seinien osalta Kivisil Julkisivumaalilla tai Yki rouhepinnoitteella ja sokkelien osalta Yki sokkelimaalilla tai Yki rouhepinnoitteella.
Pintakäsittely
Yki sokkeli- ja oikaisulaastipinta käsitellään kiviainespinnoille soveltuvilla maaleilla tai pinnoitteilla esim. Yki rouhepinnoitteella.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä varovasti painepesulla ilman pesuainetta. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR ei luokiteltu
jar051114 / lehte051114 / niear170909 / 001 6370


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1630-5011
EN 998-1:2010
Yleislaasti rappaukseen (GP)
Vedenimukyky
W 2
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
A 1
Vesihöyryn läpäisevyys
≤ 35
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,5 N/mm²
(murtokuvio B)
Pitkäaikaiskestävyys
NPD


Takaisin