TUOTESELOSTE
1.1.1970
(entinen pvm. 1.1.1970)
 

ValttiTeho

 
Valmistus lopetettu
1.1.2008
Korvaava tuote Teho Öljymaali
 

TYYPPI
Pellavaöljyalkydipohjainen hyytelömäinen puunsuoja ulkopinnoille, joka antaa puolihimmeän ja peittävän pinnan. Maalaustarvikeryhmä 84 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Sahatut ja höylätyt, uudet ja aikaisemmin öljymaalilla tai puunsuoja-aineella käsitellyt puupinnat ulkona. ValttiTeholla voidaan myös vaihtaa aikaisemmin puunsuojalla käsitellyn hyväkuntoisen pinnan väri vaaleammaksi.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, vuorilaudat yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolihimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
84 Peittävät liuoteohenteiset puunsuojat (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulla puupinnalla 4-8 m2/l. Höylätyllä puupinnalla 8-12 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively, ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Käsitelty pinta on kuiva ja päällemaalattavissa noin 12-16 tunnin kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
n. 42 % väristä riippuen.
Tiheys
1,1 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana. Suorita pintakäsittely niin, että kalvo ehtii pintakuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista, sillä kosteus aiheuttaa tuoreen pinnan himmenemistä.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet puupinnat liasta ja irtoavista aineksista. Käsittele pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti-Pohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja käsittele ne Oksalakalla.
Ennen maalattu pinta:
Poista puupinnasta irtoava maali kaavinraudalla, ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti-Pohjusteella.
Maalaus
Ensimaalaus:
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä puunsuojaerä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita ValttiTeho hyvin ennen käyttöä. Levitä siveltimellä uusille pinnoille kaksi kertaa, aikaisemmin käsitellyt pinnat 1-2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. ValttiTehoa voidaan tarvittaessa ohentaa Lakkabensiinillä 1050. Päällemaalaus aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), ja tolyylifluanidia (0,9 %). SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää tolyylifluanidia, etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste ja kuivuneet maalijätteet on toimitettava ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa metallinkeräykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
ofl150206 / lko160606 / akk160206 / / 565-


Takaisin