TUOTESELOSTE
1.1.1970
(entinen pvm. 1.1.1970)
 

Valtti Color Satin kuultava puunsuoja

 
Valmistus lopetettu
1.1.2007
 

TYYPPI
Luonnonöljyyn perustuva, lievästi hyytelömäinen kuultava puunsuoja, joka antaa puupinnalle satiininhohtoisen kiillon 1-2 ohuen käsittelyn jälkeen. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden, auringon UV-valon sekä laho-, home- ja sinistäjäsienten vaikutuksia. Maalaustarvikeryhmä 81 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Sahatut ja höylätyt puupinnat, hirsipinnat, erilaiset puulevypinnat sekä kestopuupinnat ulkona käyttöohjeen mukaan. Ei vaakapinnoille, joiden vesirasitus on erityisen voimakas (avoterassit, suojattomat kaiteet). Ei sovellu kasvihuoneiden sisäpuoliseen käsittelyyn. Ei suositella sisäkäyttöön ilman pintalakkausta. Käyttö muuhun tarkoitukseen ja vastoin ohjeita on kielletty.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät, ovet, aidat, kaiteet ym. käsittelemättömät tai aikaisemmin puunsuojalla käsitellyt puurakenteet ulkona.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolihimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
81 Kuultavat liuoteohenteiset puunsuojat RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
EC
Värisävyt
Kuultavat puunsuojat-värikartta. Kaikkia värejä voidaan myös sekoittaa keskenään tai vaalentaa kirkkaalla Valtti Colorilla Satinilla. Kiiltoryhmä: Puolihimmeä; tuotteen imeytyminen puuhun vaikuttaa kiiltoon.
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-8 m2/l. Höylätylle- ja hirsipinnalle 8-12 m2/l. Puun imevyys ja kalvon paksuus vaikuttaa riittoisuuteen.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Ohenne
Valtti-Pohjuste
Työtapa
Sively, ruiskutus (suositellaan lisätasoitusta siveltimellä), upotus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva 4 – 8 h, uusintakäsittely 24 h:n kuluttua normaaliolosuhteissa.
Kiinteäainetilavuus
n. 30 til.-% väristä riippuen.
Tiheys
n. 0,9 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän puun on oltava kuiva ( kosteuspitoisuus alle 18 %), ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Käsittelemätön puupinta:
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto liuoksella käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti-Pohjusteella. Suojaa kasvit Valtti Color Satinin ja Valtti-Pohjusteen roiskeilta.
Aiemmin puunsuojalla käsitelty puupinta:
Poista pinnalta irtoava aines kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese Homeenpoisto liuoksella. Jos aikaisemmasta kuultokäsittelystä on jäänyt selvä, kenties kiiltävä, osittain hilseilevä kalvo, suosittelemme sen poistamista. Suojaa kasvit Valtti Color Satinin roiskeilta.
Maalaus
Ensimaalaus:
Sekoita Valtti Color Satin hyvin. Anna seistä jonkin aikaa ennen käyttöä, jotta sivelyä helpottava hyytelömäisyys palautuu.
Levitä Valtti Color Satinia tasaisesti ja ohuesti siveltimellä, harjalla tai ruiskulla. Ruiskutettaessa suositellaan lisätasoitusta siveltimellä. Tee koesively käsiteltävälle puupinnalle. Käsittele sahattu puupinta kahteen kertaan. Käsittele höylä- ja sileät hirsipinnat kertaalleen tai 2 kertaa ohuelti. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Uusilla puupinnoilla suoritetaan 1-2 käsittelyä. Ensimmäinen käsittely voidaan tehdä pohjusteen imeydyttyä. Jos tehdään 2 käsittelyä, Valtti Color Satin ohennetaan ensimmäistä käsittelyä varten 20-30 % Valtti-Pohjusteella. Toinen käsittely suoritetaan ohentamattomalla Valtti Color Satinilla.
Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti, siten että puunsuojaa ehtii imeytyä puuhun runsaasti.
Käsittely värillisellä Valtti Color Satinilla kahteen kertaan antaa voimakkaamman värin. Valtti Color Satin suositellaan käytettäväksi vain sävytettynä. Väriin vaikuttavat sivelykertojen määrä, puun imevyys, alustan väri, levitys ja ohentaminen. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Valtti Color Satinia yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.
Hirsipinnoilla pintakäsittely on tehtävä niin, ettei hirsipintaan muodostu paksua kalvoa.
Tarkkaile puunsuojapinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa, yleensä 3-5 vuoden välein alustasta ja olosuhteista suuresti riippuen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla
Aikaisintaan 1kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), tolyylifluanidia (0,8 %), metyylietyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos ainetta on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
ivk230904 / akk / 160904 / kal / 280904 / 2930070


Takaisin