TUOTESELOSTE
1.1.1970
 

Thermodek XXL täyttö- ja hiertolaasti

 
Valmistus lopetettu
1.9.2009
 

TYYPPI
Yksikomponenttinen polymeerimodifioitu kevyttäytteinen kalkkisementtilaasti, jonka maksimi raekoko on n. 1 mm.
SOVELTUVUUS
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.
KÄYTTÖKOHTEET
Soveltuu Thermodek –lisälämmöneristysjärjestelmässä verkotuslaastikerroksen päälle täyttö- ja hiertolaastiksi.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Värisävyt
valkoinen
Riittoisuus
Täyttölaastina n. 1 kg/m2/mm.
Pakkaukset
20 kg.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
n. 6-7 l vettä /20 kg kuivaa laastia (= 1 säkki).
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla, min suutinkoko 7 mm, ja tasoitus teräslastalla tai levitys käsin teräslastalla. Hierrettävissä noin 30 min kuluttua olosuhteista riippuen vaahtomuovihiertimellä.
Seoksen käyttöaika (+20 °C)
n. 2 tuntia
Kovettuminen
Thermodek täyttö- ja hiertolaastipintaa suositellaan jälkihoidettavaksi (kostutus) erityisesti kuumissa ja kuivissa olosuhteissa 1-2 vuorokautta. Ennen pinnoitusta laastipinnan tulee antaa kovettua n. 1 vuorokausi / 1 mm kerrosvahvuutta jälkihoidon lopettamisesta.
Puristuslujuus, N/mm2
n. 5 MN/m2 (28 vrk). (SFS-EN 196-1)
Taivutusvetolujuus
n. 3 MN/m2 ( 28 vrk). (SFS-EN 196-1)
Erikoisominaisuus
< 0,5 kg/m² (ETAG 004) (24 tunnin jälkeen).
Tiheys
Valmis seos n. 1 kg/l.
Varastointi
Kuivassa, ei saa kostua.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, laastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulee välttää.
Esikäsittely
Katso Thermodek –lisälämmöneristysjärjestelmän käsittelyohjeet erillisestä oppaasta.
Pinnoitus
Mikäli alusta on kuiva, pinnoitettavaksi tuleva alue kostutetaan huolellisesti 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu käsiteltävä pinta ei enää kiillä, voidaan pinnoitus aloittaa.

Thermodek täyttö- ja hiertolaasti lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde n. 6 - 7 l vettä /20 kg) ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan seistä n. 10 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.

Thermodek täyttö- ja hiertolaasti levitetään teräslastalla Thermodek liimalaastilla tehdyn verkotuslaastikerroksen päälle korkeintaan 10 mm kerros kertalevityksenä.

Ilman lämpötilasta, kosteudesta ja kerrosvahvuudesta riippuen levitetty laasti hierretään kevyesti sienipintaisella hiertimellä n. 10-40 minuutin kuluttua sen levittämisestä.
Jälkihoito
Thermodek täyttö- ja hiertolaastipintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen (sumutus) tai muovilla suojaten 1-2 vuorokautta työolosuhteista riippuen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Portland –sementtiä ÄRSYTTÄÄ IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
jar / 081004 / INH / 191004 / kal / 191004 / 001 6359


Takaisin