TUOTESELOSTE
-
 

Thermodek Liimalaasti

 
Valmistus lopetettu
1.9.2009
 

TYYPPI
Yksikomponenttinen polymeerimodifioitu kuidutettu sementtilaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm.
SOVELTUVUUS
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Värisävyt
Betoninharmaa.
Riittoisuus
Liimalaastina n. 4-5 kg/m2 ja verkotuslaastina n. 8-12 kg/m2.
Pakkaukset
25 kg
Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla, min suutinkoko 7 mm, ja tasoitus kampa- tai teräslastalla tai levitys käsin kampa- tai teräslastalla.
Työstettävyysaika
n. 2 tuntia
Kovettuminen
kuumissa ja kuivissa olosuhteissa 1-2 vuorokautta. Pinnoitus voidaan aloittaa aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua jälkihoidon lopettamisesta pinnoitteen tuoteselosteen edellyttämällä tavalla.
Puristuslujuus, N/mm2
n. 15 - 20 MN/m2 (SFS-EN 196-1) (28 vrk).
Taivutusvetolujuus
>4  (28 vrk).
Tartuntalujuus (ISO 4624)
> 250 kN/m2 (28 vrk). betoniin, (ETAG 004)
Tartuntalujuus (ISO 4624)
> 80 kN/m2 (28 vrk). Thermodek EPS-eristelevyyn (ETAG 004)
Vedenimeytyminen
< 0,5 kg/m² (ETAG 004) (24 tunnin jälkeen).
Kiinteäainetilavuus
Valmis seos n. 2-2,1 kg/l ISO 2811
Varastointi
Kuivassa, ei saa kostua.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, laastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulee välttää.
Esikäsittely
Katso Thermodek –lisälämmöneristysjärjestelmän käsittelyohjeet erillisestä oppaasta. Ennen lisälämmöneristystyön aloittamista, varmista että rakenne on kuiva rakennekosteudesta.
Käsiteltävä pinta puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksesta esim. painevesipesulla.
Pinnat oikaistaan ja vahvistetaan työselityksen mukaisesti.
Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määriteltyjä suojatoimenpiteitä.
Pinnoitus
Thermodek liimalaasti lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde n. 5 - 5,5 l vettä /25 kg) ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan seistä n. 10 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.
Thermodek liimalaasti levitetään kampalastalla Thermodek EPS-eristelevylle, joka painetaan tiiviisti alustaan. Thermodek kiinnitystulpat asennetaan välittömästi tai liimalaastin täysin kuivuttua. Laastin sitouduttua vahvistetaan ovien, ikkuna-aukkojen ja seinien kulmat kulmaverkoilla suunnitteluohjeen mukaisesti. Liimalaastia ruiskutetaan tai levitetään teräslastalla n. 4 mm:n vahvuinen kerros seinään kiinnitetyn Thermodek EPS eristelevyn päälle. Märkään laastipintaan painetaan Thermodek lasikuituverkko, joka limitetään n. 10 cm:n matkalta. Verkotuksen päälle levitetään ns. "märkää märälle" -menetelmällä uusi laastikerros ruiskulla joka tasoitetaan teräslastalla tai llevitetään suoraan käsin lastalla. Toinen ja tarvittaessa myös kolmas laastikerros voidaan levittää myös seuraavana päivänä.
Jälkihoito
Thermodek verkoituslaastipintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen (sumutus) tai muovilla suojaten 1-2 vuorokautta työolosuhteista riippuen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
jar011104 / inh040205 / nvi251104 / 001 6358


Takaisin