TUOTESELOSTE
10.9.2015
(entinen pvm. 8.6.2011)
 

Termal silikonialumiinimaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Silikonihartsialumiinimaali.
SOVELTUVUUS
Metallipintojen maalaukseen sisällä ja ulkona käyttöohjeen mukaan. Kestää kuumuutta raudan punahehkuun saakka.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Metallikalusteet ja -esineet

TEKNISET TIEDOT
Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
16
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
20
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
339 Muut liuoteohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
54.9 (RT-luokitus)
Värisävyt
Alumiini.
Kiiltoryhmä
metallinhohtoinen
Riittoisuus
16-20 m2/l.
Pakkaukset
1/10 l, 1/3 l.
Sekoitussuhde
Tuotetta ei ohenneta.
Työtapa
Sively tai ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva n. 10 minuutissa. Käsittelykuiva n. 1/2 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Lopullinen kovettuminen 230 °C:ssa 1 tunti.
Kemikaalienkestävyys
Kestää lämpötiloja raudan punahehkuun saakka.
Kiinteäainetilavuus
22 %.
Tiheys
1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton metallipinta:
Puhdista maalaamaton metallipinta liasta ja pölystä. Poista rasvat ja öljy Lakkabensiinillä 1050 tai Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Kuivaa pinta välittömästi.

Ennen maalattu pinta:
Poista ennen maalatuilta pinnoilta irtoava pintakerros kaapimalla ja teräsharjauksella.
Maalaus
Sekoita Termal erittäin hyvin ennen käyttöä. Sekoita myös välillä maalauksen aikana. Levitä ohuesti (kuivakalvo 15 µm) siveltimellä tai ruiskulla. Yleensä kertamaalaus riittää. Huom! Tuotteen lopullinen kovettuminen edellyttää kuumentamista 230°C:ssa n. 1 tunnin ajan.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Ksyleeniä ja teollisuusbensiiniä, rikitön raskas SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA JOUTUESSAAN IHOLLE. ÄRSYTTÄÄ IHOA. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
tip050406 / niear130611 / mkv100915 / 0067680


Takaisin