TUOTESELOSTE
10.9.2015
(entinen pvm. 24.10.2011)
 

Termal musta silikonimaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Silikonihartsimaali.
SOVELTUVUUS
Metallipintojen maalaukseen sisällä ja ulkona käyttöohjeen mukaan. Kestää kuivaa lämpöä + 400°C.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Metalliset irtokalusteet ja esineet

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolihimmeä Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
16
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
20
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
339 Muut liuoteohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
54.9 (RT-luokitus)
Värisävyt
Musta.
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
16-20 m2/l.
Pakkaukset
1/10 l, 1/3 l.
Sekoitussuhde
Tuotetta ei ohenneta
Työtapa
Sively tai ruiskutus.
Kovettuminen
Pölykuiva n. 10 minuutissa. Käsittelykuiva n. 1/2 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Lopullinen kovettuminen 230 °C:ssa 1 h.
Kemikaalienkestävyys
Kestää lämpötiloja + 400°C saakka.
Kiinteäainetilavuus
n. 20 %.
Tiheys
1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton metallipinta:
Puhdista maalaamaton metallipinta liasta ja pölystä. Poista rasvat ja öljy Lakkabensiinillä 1050 tai Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Kuivaa pinta välittömästi.

Ennen maalattu pinta:
Poista ennen maalatuilta pinnoilta irtoava pintakerros kaapimalla ja teräsharjauksella.
Maalaus
Sekoita Termal musta erittäin hyvin ennen käyttöä. Sekoita myös välillä maalauksen aikana. Levitä ohuesti (15 µm) siveltimellä tai ruiskulla. Yleensä kertamaalaus riittää. Huom! Tuotteen lopullinen kovettuminen edellyttää kuumentamista 230°C:ssa n. 1 tunnin ajan.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Ohenteella 1031 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Ksyleeniä ja n-butanolia SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA JOUTUESSAAN IHOLLE. ÄRSYTTÄÄ IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
IVK24102011 / niear251011 / mkv100915 / 0067689


Takaisin