TUOTESELOSTE
1.10.2007
(entinen pvm. 1.10.2004)
 

Repco Peltikattomaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2009
Korvaava tuote Panssari Akva -peltikattomaali
 

TYYPPI
Akrylaattilateksimaali. Maalaustarvikeryhmät 39.4 ja 36 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Akrylaattimaali pohjamaalatuille sinkityille teräsohutlevyille, alumiini- ja teräspinnoille, sekä maalipinnoitetuille teräsohutlevyille (ei PVDF). Sinkitty teräsohutlevy, aikaisemmin alkydimaalilla maalattu pinta ja akryyli- tai polyesteri-pinnoitetut teräsohutlevyt tulee ensin pohjamaalta Rostex Super pohjamaalilla. Soveltuu PVC-plastisolilla pinnoitetuille teräsohutlevyille ilman pohjamaalia. Alumiini ja teräspinnat tulee karhentaa ja pohjamaalata ensin Rostex Super pohjamaalilla. Lisätietoja löytyy Tikkurilan Kattopintojen käsittelyoppaasta.
KÄYTTÖKOHTEET
Peltikatot ja -seinät, vesikourut, syöksytorvet, suojapellit, kaiteet sekä teräsrakenteet

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on puolihimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
n. 8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
n. 8
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
39.4 Muut vesiohenteiset dispersiomaalit (RT-luokitus) ja 36 Vesiohenteiset maalit metallialustalle (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Tikkurilan Peltikattomaalit värikartta,Talomaalivärikartta ja Facade värikartta. Lisäksi on saatavana RR-värejä.
Huom! Repcon väriä ei voi arvioida märkänä (=purkkiin katsomalla), vaan maalin tulee antaa kuivua.
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
n. 8 m2/l/kertalevitys. (Ruiskutettaessa vastaa n. 100-125 μm märkäkalvonpaksuutta).
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively, ruiskutus ja telaus. Huom. telaamalla levitetty maali tulee välittömästi tasoittaa siveltimellä tasapaksun maalikalvon aikaansaamiseksi.
Ruiskutuksessa käytetään suurpaineruiskusuutinta 0,013" - 0,018" (nimelliskulma 40° - 50°) ja tuotetta ohennetaan tarvittaessa max. 5 til.-%.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
1-3 tuntia. Päällemaalauskuiva seuraavana päivänä.
Kiinteäainetilavuus
n. 40 %.
Tiheys
n. 1,2 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja tuulen nopeus vaikuttavat voimakkaasti kuivumisnopeuteen. Mikäli Repcolla maalattu pinta kuivuu liian nopeasti, voidaan maalin sivelyaikaa pidentää jonkin verran ohentamalla maalia vedellä 5-10 %. Liiallinen ohentaminen ja maalaaminen epäsuotuisissa olosuhteissa voivat aiheuttaa maalin valumista. Ajoita maalaustyö niin, että maalikalvo ehtii kuivua ennen iltakasteen laskeutumista. Älä maalaa, jos sateen riski on suuri.
Esikäsittely
Maalaamattomat sinkityt, teräs- ja alumiinipinnat:
Maalaa uusi sinkitty pinta aikaisintaan seuraavana vuonna levyn asennuksesta.
Puhdista ensin mahdolliset ruosteiset kohdat kaapien ja teräsharjaten puhdistusasteeseen St2. Poista mahdollinen valkoruoste harjaten tai hioen. Poista pinnalta lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesu-pesuaineella harjaa apuna käyttäen. Huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin. Alumiinipinnat on karhennettava ennen maalausta. Pohjamaalaa sinkityt pinnat sekä karhennetut alumiini- ja teräspinnat kertaalleen Rostex Superilla.

Aikaisemmin maalatut pinnat:
Puhdista mahdolliset ruosteiset kohdat (puhdistusaste St2) ja poista irtoava pinnoite/maali kaapien ja teräsharjaten. Puhdista maalattavat pinnat epäpuhtauksista, kuten liasta, rasvasta, öljystä, vahasta jne. Panssaripesulla tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti. Liituuntuneiden ja likaisten pintojen pesussa käytä harjaa apuna. Huuhdo pinnat painepesulla mieluiten lämpimällä vedellä.

Maalipinnoitetut pinnat:
Selvitä alkuperäisen pinnoitteen tyyppi, kunto ja tarttuvuus. Tarkista myös huoltomaalattavuus ja erillisen pohjamaalin tarve. Katso tarkemmat ohjeet Kattopintojen käsittelyoppaasta, tuoteselosteesta, internetistä tai soita Tikkurilan Maalilinjalle.
Maalaus
Kuiva, hyvin puhdistettu, tarvittaessa pohjamaalattu alusta maalataan Repcolla 1-2 kertaa, ulkonäöstä riippuen. Maalattaessa on pyrittävä 40-60 µm kuivakalvonpaksuuteen.
Jos PVC-plastisolilla pinnoitetussa pinnassa on suuria kiiltoeroja, suositetaan himmentyneiden kohtien paikkapohjustusta Repco Peltikattomaalilla ennen pintamaalausta. Naarmuja korjatessa maalaa naarmukohta mahdollisimman kapealla siveltimellä.

Huoltomaalaus:
Repco Peltikattomaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata Repco Peltikattomaalilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Huoltomaalaus:
Repco Peltikattomaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata Repco Peltikattomaalilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) 140g/l(2010)
Repco sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
ivk030907 / akk290807 / lko030907 / 222-,211-


Takaisin