TUOTESELOSTE
1.1.1970
(entinen pvm. 1.1.1970)
 

Primafix yleiskitti

 
Valmistus lopetettu
1.1.2008
Korvaava tuote Finnseco KL6 -hienokorjauslaasti
 

TYYPPI
Kevyttäytteinen veden- ja pakkasenkestävä polymeerimodifioitu sementtisideaineinen kiviainespintojen paikkauskitti.
SOVELTUVUUS
Primafix yleiskitti soveltuu pienten vaurioiden, halkeamien ja epätasaisuuksien korjaukseen betoni-, kalkkihiekkatiili- sekä kalkkisementti- tai sementtirapatuilla julkisivuilla. Suuremmat vauriot on korjattava betonipinnoilla Finnseco-korjauslaasteilla ja rappauspinnoilla tarkoitukseen soveltuvilla rappauslaasteilla. Voidaan käyttää myös sisätiloissa. Soveltuu rakennuslevyjen, kuten esim. kipsi- ja lastulevyjen, kittaukseen. Ei suositella julkisivuilla ylitasoitukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennukset

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Värisävyt
Vaaleanharmaa.
Riittoisuus
1,25 kilosta jauhetta saadaan valmista korjausmassaa n. 1,9 litraa.
Pakkaukset
1,25 kilon kartonkipakkaus.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Ohenne: Vesi. Katso käyttöohje
Työtapa
Levitys lastalla.
Työstettävyysaika
N. 4 tuntia.
Raekoko
Maksimi raekoko 0,3 mm.
Täyttökyky
Kertatäyttönä 15 mm (pienet kolot 50 mm).
Puristuslujuus, MN/m2
> 10 MN/m2 (SFS-EN 196-1)
Taivutusvetolujuus
> 4 MN/m2 (SFS-EN 196-1)
Tartuntalujuus (ISO 4624)
> 0,7 (koheesiomurtuma) MN/m2 (SFS-EN 196-1)
Tiheys
ISO 2811
Varastointi
Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, kitin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulisi välttää.
Esikäsittely
Puhdista halkeamat ja kolot vanhasta irtonaisesta maalista tai muusta aineksesta esim. harjaamalla. Kostuta kuivat ja imevät alustat huolellisesti puhtaalla vedellä ennen massan levitystä.
Käsittely
Lisää Primafix-jauhe puhtaaseen veteen (1 tilavuusosa vettä ja 4 tilavuusosaa jauhetta eli 1,25 kiloa jauhetta lisätään 0,5 litraan vettä) ja sekoita tasalaatuiseksi massaksi esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä. Anna seoksen seistä n. 5-10 minuuttia, minkä jälkeen sekoita uudelleen ennen korjaustyön aloittamista. Levitä PRIMAFIX lastalla korkeintaan 15 mm kertapaksuisena kerroksena (pienet kolot 50 mm:iin asti). Paksummat täytöt tehdään vaiheittain "märkää märälle"-menetelmällä. Vältä ulkopinnoilla Primafixin levitystä vanhan maalin päälle.
Tee korjausmassaa vain se määrä, minkä ehdit käyttää n. 4 tunnin kuluessa.
Suojaa pinta liian nopealta kuivumiselta tai jälkihoida korjattua kohtaa vedellä kostuttaen.
Pintakäsittely
Päällemaalaus
Korjattu pinta voidaan hioa ja päällemaalata kitin kovetuttua täysin, kuitenkin aikaisintaan vuorokauden kuluttua. Kovettumisaika vaihtelee voimakkaasti kerrospaksuuden, alustan ja lämpötilan mukaan.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Sementtiä ja kalsiumhydroksidia ÄRSYTTÄÄ IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
jar / 010904 / akk / 220506 / kal / 060904 / 001 6517


Takaisin