TUOTESELOSTE
1.1.1970
(entinen pvm. 1.1.1970)
 

Prestonit K ruiskutasoite

 
Valmistus lopetettu
1.9.2009
 

TYYPPI
Käyttövalmis ruiskutasoite. Maalaustarvikeryhmä 20 RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Poistuva tuote. Korvaavana tuotteena voidaan käyttää Prestonit 3+3.

Kattojen ja seinien pohja- ja pintatasoitukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu betoni- , kevytbetoni-, rappaus-, tasoite- ja kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille. Soveltuu myös vanhoille maalipinnoille. Pinta voidaan maalata tai tapetoida.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopintojen koko- ja osatasoitus.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
1
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
1
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
20 Vesiohenteiset kuivien tilojen kitit ja silotteet RL 1...3 (RT-luokitus) ja 554.4 Ruiskutasoitteet (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen.
Riittoisuus
Keskimäärin 1l/m2 1 mm:n tasoitepaksuudella. Menekki riippuu alustan tasaisuudesta.
Pakkaukset
14 l:n muovisäkki.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Ohenne: Vesi. Yleensä ei ohenneta.
Työtapa
Tasoiteruisku tai teräslasta.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Noin 1 tunti 1 mm:n kerrospaksuudella. Kuivuminen hidastuu kerrospaksuuden kasvaessa.
Täyttökyky
Enint. 3.0 mm, olosuhteista riippuen.
Partikkelikoko/raekoko
Enint. 0.30 mm.
Kiinteäainetilavuus
45 %.
Tiheys
1,6 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja lämpötilan vähintään +10°C.
Esikäsittely
Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.
Tasoitus
Levitä Prestonit K ruiskutasoite tasoiteruiskulla ja tasoita teräslastalla. Tasoite soveltuu myös käsinlevitykseen.
Tasoitekerroksen kuivuttua pinta hiotaan . Tasoituskertojen lukumäärä normaalisti 1-2 kertaa. Aikaisemmin tasoitetuilla kattopinnoilla viimeinen tasoituskerta voidaan jättää ruiskupintaiseksi.
Pintakäsittely
Tasoitettu pinta voidaan maalata tai tapetoida.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
jha170504 / ins300404 / kal / 180504 / 0016202


Takaisin