TUOTESELOSTE
3.1.2014
(entinen pvm. 28.6.2013)
 

Prestonit 3+3 Ruiskutasoite

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Käyttövalmis ruiskutasoite. Täyttää rasitusluokka 04 vaatimukset.
SOVELTUVUUS
Kattojen ja seinien pohja- ja pintatasoitukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu betoni- , kevytbetoni-, rappaus-, tasoite- ja kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille. Soveltuu myös vanhoille maalipinnoille. Pinta voidaan maalata tai tapetoida.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopintojen koko- ja osatasoitus.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
812 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04
Maalaustarvikeryhmä 2001
20 Vesiohenteiset kuivien tilojen kitit ja silotteet RL 1...3 (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen.
Riittoisuus
Keskimäärin 1 l/m2 1 mm:n tasoitepaksuudella. Menekki riippuu alustan tasaisuudesta.
Pakkaukset
14 l:n muovisäkki.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Ohenne vesi. Yleensä ei ohenneta.
Työtapa
Tasoiteruisku tai teräslasta.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Noin 2 tuntia 1 mm:n kerrospaksuudella. Kuivuminen hidastuu kerrospaksuuden kasvaessa.
Täyttökyky
Enint. 3.0 mm, olosuhteista riippuen.
Partikkelikoko/raekoko
Enint. 0.30 mm.
Kiinteäainetilavuus
45 %.
Tiheys
1,6 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja lämpötilan vähintään +10°C.
Esikäsittely
Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.
Tasoitus
Levitä Prestonit 3+3 tasoiteruiskulla ja tasoita teräslastalla. Tasoite soveltuu myös käsinlevitykseen.

Tasoitekerroksen kuivuttua pinta hiotaan. Tasoituskertojen lukumäärä normaalisti 1-2 kertaa. Aikaisemmin tasoitetuilla kattopinnoilla viimeinen tasoituskerta voidaan jättää ruiskupintaiseksi.
Pintamaalaus
Tasoitettu pinta voidaan maalata tai tapetoida.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR : ei luokiteltu
ivk281013 / ktu150607 / pih281013 / 0016202


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1620-5001a
EN 13963:2005
Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 2A
Taivutuslujuus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
A2-s1,d0


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1620-5001b
EN 15824:2009
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
B-s1,d0
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 MPa


Takaisin