TUOTESELOSTE
1.1.1970
 

Presto Snickeri

 
Valmistus lopetettu
1.1.2009
Korvaava tuote Presto Kalustekitti
 

TYYPPI
Vesiohenteinen akryylipohjainen silote.
SOVELTUVUUS
Pienten kolojen paikkaus ja silotus ennen pintamaalausta. Soveltuu sekä uusille että aikaisemmin maalatuille pinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Kalusteet, ikkunat ja erikoiskohteet kuivissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustarvikeryhmä 2001
20 Vesiohenteiset kuivien tilojen kitit ja silotteet RL 1...3 (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen.
Pakkaukset
3 l ja 200 ml
Ohenne
Vesi
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
1-2 tuntia riippuen kerrospaksuudesta, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta.
Kiinteäainetilavuus
60 %.
Tiheys
1,8 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Tasoitettavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Silota maalaamattomat pinnat suoraan Presto Snickerillä.
Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Pinnan kuivuttua poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.
Siloitus
Kittaa tarvittaessa syvemmät kolot, naulankannat yms. Presto Kevyttasoitteella ja hio pinta. Levitä Presto Snickeri lastalla. Pinta voidaan kuivahioa.
Silotettu pinta on tiivis ja sileä ja voidaan maalata suoraan lateksi- tai alkydimaalilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
jha170504 / inh080604 / kal / 080604 / 0072069


Takaisin