TUOTESELOSTE
21.12.2010
(entinen pvm. 1.11.2007)
 

Pito ulkopohjamaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2011
Korvaava tuote Ultra Primer pohja- ja välimaali
 

TYYPPI
Akrylaattipohjamaali puupintojen ulkomaalaukseen.
SOVELTUVUUS

Uusien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla käsiteltyjen pintojen ulkomaalaukseen ennen pintamaalausta Pika-Teholla, Ultra tai Ultra Matt talomaaleilla.

KÄYTTÖKOHTEET
Lautaverhoillut ulkoseinät, vuorilaudat, kaiteet, aidat, yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
11.9 Muut vesiohenteiset pohjamaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit
AP ja C
Värisävyt
Valkoista pohjamaalia AP, voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää lähelle pintamaalin sävyä. Sävyt eivät ole tarkkoja.
C-perusmaali on aina sävytettävä ennen käyttöä.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle: 4-6 m2/l. Höylätylle pinnalle: 7-9 m2/l
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively, levitys maalausharjalla tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus -suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm. -ohennemäärä 0 - 10 til. %
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Kiinteäainetilavuus
40 %.
Tiheys
1,3 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on ilman lämpötilan oltava vähintään + 5°C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:

Puhdista käsittelemätön tai teollisella pohjamaalilla käsitelty puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta puupuhtaat pinnat mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Akvabase tai Valtti-Pohjuste pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja eristä ne Oksalakalla.

Ennen maalattu pinta:

Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti-Pohjuste tai Valtti Akvabase pohjustuspuunsuojalla. Paikkamaalaa 5 % ohennetulla PITO Ulkopohjamaalilla.

Maalaus
Sekoita Pito Ulkopohjamaali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä, max. 10 %. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla ja sivelemällä. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Pintamaalaus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian pohjamaalauskäsittelyn jälkeen, kuitenkin viimeistään 10 kk:n kuluttua.
Pintamaalaa 1-2 kertaan Pika-Teholla, Ultra tai Ultra Matt talomaalilla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Oktyyli-isotiatsolonia ja sinkkioksidia IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
JHA21062006 / KTU05072006 / HSA20122010 / 417 6204


Takaisin