TUOTESELOSTE
1.10.2004
(entinen pvm. 7.11.2003)
 

Pesto

 
Valmistus lopetettu
1.1.2010
 

TYYPPI
Alkydimaali. Maalaustarvikeryhmä 40 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Puu-, lastulevy-, puukuitulevy-, rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, kipsi- ja metallipintojen sisämaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinät ja katot pesutiloissa, keittiöissä ja porraskäytävissä sekä ovet, kalusteet ja lämpöpatterit.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolihimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
40 Alkydimaalit sisäkäyttöön RL 1...3 (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
10-12 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Sekoitussuhde
Korkeapaineruiskutus
- suutin 0,013" - 0,018" eli 0,330 - 0,460 mm
- ohennemäärä 0 – 5 til.%
Työtapa
Telaus, ruiskutus tai sively Korkeapaineruiskutus - suutin 0,013" - 0,018" eli 0,330 - 0,460 mm - ohennemäärä 0 – 5 til.%
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva n. 3 tunnissa. Päällemaalaus voidaan suorittaa seuraavana päivänä normaaliolosuhteissa. Käyttöönottokuiva n. vuorokauden kuluttua.
Pesunkestävyys
Erittäin hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä, ei kestä esim. tinneriä.
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja -rasvoja.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä.
Kiinteäainetilavuus
n. 55 %.
Tiheys
1,4 kg/l valkoinen ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja rasvoista. Pohjamaalaa rappaus- ja tasoitepinnat sekä betoni- ja tiilipinnat Yleispohjamaali Lujalla, puu-, kipsi-, lastulevy- ja puukuitulevypinnat Jehulla ja teräs-, alumiini- ja sinkityt pinnat Rostex ruosteenestopohjamaalilla. Karhenna alumiinipinnat ennen pohjamaalausta.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinnat Maalipesu pesuaineella, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly. Osasilota Spakkeli Yleissilotteella tai kittaa kolot ja epätasaisuudet Spakkeli Alkydisilotteella. Hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly.
Maalaus
Sekoita maali tarvittaessa hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa Lakkabensiinillä 1050. Levitä telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1-2 kertaa.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua maalaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/b) 400g/l(2007)/ 100g/l(2010)
Pesto sisältää VOC max. 400 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), metyylietyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia SYTTYVÄÄ. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
hok301004 / inh080704 / nvi181104 / 540-


Takaisin