TUOTESELOSTE
4.10.2012
(entinen pvm. 17.1.2011)
 

Permo puulattiamaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2017
 

TYYPPI
Alkydimaali sisämaalaukseen.
SOVELTUVUUS
Erityisesti puu- ja puukuitulevylattiat, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.
KÄYTTÖKOHTEET
Lattiat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on kiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
659 Muut lattiapintojen pintamaalit
Maalaustarvikeryhmä 2001
40.3 Alkydilattiamaalit (RT-luokitus)
Värisävyt
Tikkurilan Vanhan Ajan Värit ja Lattiamaalit -värikartta. Lisäksi suuri osa Tikkurilan Symphony - värikartan väreistä.
Kiiltoryhmä
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus
10-12 m2/l sileälle puupinnalle.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively, telaus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kuivumiseen vaikuttavat maalikalvon paksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja tuuletus. Maalattu pinta on pölykuiva 3–4 tunnissa (+23 ºC/ 50 % suhteellinen kosteus), ja päällemaalaus voidaan tehdä n. 1 vrk:n kuluttua normaaliolosuhteissa. Tuote kovettuu ja saavuttaa lopulliset kestävyysominaisuutensa normaaliolosuhteissa n. 1 kk:ssa.
Pesunkestävyys
Hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja –rasvoja, tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä esim. tinneriä.
Kiinteäainetilavuus
n. 50 %.
Tiheys
1,2 kg/l valkoinen ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Hio ja puhdista uudet pinnat liasta, pölystä ja rasvoista. Poista hiontapöly. Kittaa mahdolliset pienet epätasaisuudet uusilla puupinnoilla Spakkeli Puukitillä.

Ennen maalattu tai lakattu pinta:
Pese pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly. Kittaa kolot ja syvennykset Lakkakitillä.
Maalaus
Ensimaalaus:
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna uusien puulattioiden pohjamaalauksessa 20 % ja ennen maalattujen tai lakattujen lattioiden pohjamaalauksessa 5-10 % Lakkabensiinillä 1050. Pintamaalaukseen ohenna maalia n. 5 % Lakkabensiinillä ja sekoita hyvin. Maalaa 1–2 kertaa. Vältä paksuja maalikerroksia. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalimäärä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Huoltomaalaus:
Permolla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä liuoteohenteisella maalilla. Katso kohta esikäsittely.

KARHENNUS:
Voit vähentää maalatun pinnan liukkautta lisäämällä Liukueste karhennusjauhetta Permon joukkoon suhteessa 1/3 l purkillinen jauhetta 10 litraan ohentamatonta maalia. Käsin sekoitus riittää. Karhennetulla maalilla maalataan kaksi viimeistä pintakerrosta.

Karhennetulla maalilla voidaan maalata koko lattiapinta tai maalarinteipillä rajattu osa pinnasta. Esim. portaissa toimii hyvin porrasaskelman ulkoreunaan tehty liukuesteraita.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet lakkabensiinillä tai Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Vältä puhdistuskäsittelyä n. 1 kk:n aikana maalauksesta. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) 500g/l(2010)
Permo sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini). SYTTYVÄÄ. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylietyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III (alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia)
uju031012 / niear130711 / pih040912 / 430-


Takaisin