TUOTESELOSTE
5.9.2005
(entinen pvm. 1.10.2004)
 

Öljysilote

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Perinteinen öljysilote puu-, levy- ja rappauspintojen osa- ja kokosilotukseen kuivissa sisätiloissa.
SOVELTUVUUS
Puu-, puukuitulevy-, lastulevy- sekä rappauspintojen osa- ja kokosilotukseen kuivissa sisätiloissa.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinät, katot, ovet, ikkunanpuitteet, kalusteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on liuoteohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
85 Öljykitit ja -silotteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
22 Öljykitit ja -silotteet (RT-luokitus)
Värisävyt
Lähes valkoinen.
Pakkaukset
1/3 l, 1 l, 10 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Lastalevitys.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Silotettu pinta kuivuu n. 1 vrk:ssa normaaliolosuhteissa kerrospaksuudesta riippuen. Vesihionta voidaan suorittaa 2–3 vrk:n kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
64 %.
Tiheys
1,6 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Suojaa jäljelle jäänyt tuote laittamalla silotteen pinnalle muovikalvo, ja sulje kansi huolellisesti.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Silotettavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet pinnat liasta, poista pöly ja irtonainen aines. Pohjamaalaa puu- ja levypinnat Jehulla, jota on ohennettu Lakkabensiinillä 1050 n. 10%. Rappauspinnalle voit levittää Öljysilotteen ilman pohjamaalausta.
Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesulla ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista irtoava maali kaavinraudalla ja hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Jehulla.
Käsittely
Levitä Öljysilote lastalla 1–2 kertaa. Vältä liian paksuja kerroksia ja syvien kolojen täyttämistä yhdellä kertaa. Pinta voidaan kuiva- ja vesihioa sekä siklata. Välimaalaa pinta Jehulla ennen pintamaalausta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Pensselipesulla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Metyylietyyliketoksiimia Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja käyttämättä jäänyt hävitettävä valmiste ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
mtl010905 / mke050905 / als190805 / 007 2050


Takaisin