TUOTESELOSTE
1.10.2004
(entinen pvm. 10.5.2004)
 

Novofloor P polyuretaanipohjuste

 
Valmistus lopetettu
31.12.2007
Korvaava tuote Novofloor 1-K Primer
 

TYYPPI
Ilman kosteuden vaikutuksesta kovettuva yksikomponenttinen, kirkas polyuretaanipohjuste.
SOVELTUVUUS
Käytetään uusien ja vanhojen betonilattioiden ja -parvekkeiden pohjustuslakkana ennen Novofloor KL polyuretaanielastomeerikäsittelyä. Ohennettu Novofloor P imeytyy hyvin betonipintaan ja tiivistää pohjan ja varmistaa elastomeerin tartunnan alustaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Parvekkeiden, sosiaalitilojen, henkilöliikennekäytävien yms. lattioiden pinnoittamiseen.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on kiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
7
m2/l
Värisävyt
Kirkas.
Kiiltoryhmä
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat lakattavan pinnan huokoisuus ja maalausmenetelmä. Riittoisuus betonipinnoille on keskimäärin: Pohjustus 4-7 m2/kg
Pakkaukset
5 kg astia.
Ohenne
Novofloor-ohenne
Työtapa
Sively tai telaus.
Kovettuminen
Pölykuiva 2 h Kosketuskuiva 3 h Pinnoitettavissa 6 - 24 h Huom! Ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 50 %, kuivumisaika hidastuu.
Kiinteäainetilavuus
n. 80 %
Tiheys
n. 1,1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Tuote reagoi ilman kosteuden kanssa, joten se on säilytettävä huolellisesti suljetussa astiassa. Avaamattomana astian varastointiaika on n. 1 vuosi. Avattu astia suositellaan käytettäväksi viikon kuluessa.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 50-90 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdistuksen jälkeen sementtipöly imuroidaan huolella pois. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa väkevää suolahappoa ja 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä ja lattia kuivataan hyvin.
Vanha betonilattia:
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla tai liekkipuhdistuksella. Vanha hilseilevä maalikalvo poistetaan hiekkapuhaltamalla (parvekkeet), hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Pohjustus
Pohjustuslakkaus suoritetaan 5 - 15 % Novofloor Ohenteella ohennetulla Novofloor P polyuretaanipohjusteella. Lakka kaadetaan ja levitetään lattialle. Betonilattian kohtiin, missä lakka imeytyy kokonaan sisään, uusitaan käsittely välittömästi "märkää-märälle"-menetelmällä. Liikkumiseen tuoreella lakkauksella käytetään piikkipohjaisia kenkiä.
Paikkaukset
Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan Novopox P epoksipohjusteen ja kuivan, puhtaan raekokoa Ø 0,1-0,6 mm olevan hiekan seoksella. Hiekkaa lisätään lakkaan tarpeellinen määrä tasoituskitin valmistamiseksi. Tasoitetut kohdat hiotaan ympäröivän lattian tasoon ennen pinnoitusta.
Asennus
Pinnoitus suoritetaan 6-24 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta on hiottava ennen pinnoitusta. Vanha kiiltävä pohjustettu pinta hiotaan ja pohjustetaan uudelleen ennen pinnoitusta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet NOVOFLOOR Ohenteella.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Ksyleeniä ja difenyylimetaani-di-isosyanaattien seosta. Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA JOUTUESSAAN IHOLLE. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ, HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. ALTISTUMINEN HENGITYSTEITSE JA IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
jar030504 / ins100504 / kal / 080904 / 005 5765


Takaisin