TUOTESELOSTE
1.12.2006
(entinen pvm. 1.10.2004)
 

Novofloor M polyuretaanipintamaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2007
 

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, liuotinpitoinen, elastinen polyuretaanipintamaali, jolla on hyvä säänkestävyys.
SOVELTUVUUS
Käytetään polyuretaanielastomeerin Novofloor KL pintamaalina. Suojaa polyuretaanielastomeeria UV-säteiden vaikutukselta.
KÄYTTÖKOHTEET
Parvekkeiden, sosiaalitilojen, henkilöliikennekäytävien yms. lattioiden pinnoittamiseen.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolikiiltävä Työväline: tela Työväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
7
m2/l
Värisävyt
Vaalean harmaa, RAL 7032
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus ja maalausmenetelmä. Riittoisuus keskimäärin: Pintamaalaus 4-7 m2/kg
Pakkaukset
Komponentti A 4,2 kg
Komponentti B 0,8 kg
Sekoitussuhde
Maaliosa ( komp. A) 5 paino-osaa
Kovete ( komp. B ) 1 paino-osa
Työtapa
Telaus tai ruiskutus
Seoksen käyttöaika (+20 °C)
n. 40 min. lattialle kaadettuna.
Kovettuminen
Pölykuiva 1 h Kosketuskuiva 5 h Kävelyn kestävä 12 h Täysin kovettunut 3 d
Kiinteäainetilavuus
n. 60 %.
Tiheys
n. 1,2 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Viileässä ja kuivassa paikassa.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdistuksen jälkeen sementtipöly imuroidaan huolella pois. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella ( 1 osa väkevää suolahappoa 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä ja lattia kuivataan hyvin.
Vanha betonilattia:
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla tai liekkipuhdistuksella. Vanha hilseilevä maalikalvo poistetaan hiekkapuhaltamalla, hionnalla, jyrsimällä tai sinkopuhdistuksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva.
Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Pohjustus
Pohjustuslakkaus suoritetaan 5 - 15 % Novofloor Ohenteella ohennetulla Novofloor P polyuretaanipohjusteella. Lakkaseos kaadetaan lattialle ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Tarvittaessa pohjustuskäsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi.
Uusintakäsittely suoritetaan välittömästi "märkää-märälle" menetelmällä. Liikkumiseen tuoreella lakkauksella käytetään piikkipohjaisia kenkiä. Mikäli pohjustus jää huokoiseksi, aiheuttaa se reikiä ja ilmakuplia valmiissa massakalvossa.
Paikkaukset
Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan ennen pohjustusta ohentamattoman Novopox P epoksipohjusteen ja kuivan puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa epoksiseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1 - 0,6 mm olevaa hiekkaa.
Massaus
Massaustyö Novofloor KL:llä voidaan suorittaa 6 - 24 h kuluttua pohjustuksesta (+23 °C), kuitenkin viimeistään 24 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen pinnoitusta. Massaseos kaadetaan yhteensekoittamisen jälkeen kokonaisuudessaan lattialle ja levitetään säätö- tai hammastetulla kampalastalla n. 1,7 - 2,0 mm kerrosvahvuuteen. Massattu pinta piikkitelataan n. 15 min kuluttua massauksesta. Piikkitelaus tasoittaa massakalvon ja poistaa siitä ilmakuplat. Liikkumisessa tuoreella massatulla alueella käytetään piikkikenkiä.
Huom! Astiaan jäävää seosta ei saa kaapia lattialle, vaan se lisätään seuraavaan sekoitettavaan erään.
Pintamaalaus
Novofloor KL pinta on aina UV-suojamaalattava elastisella Novofloor M-pintamaalilla. Pintamaalaus voidaan suorittaa 24 - 72 h pinnoituksesta. Pintamaali kaadetaan yhteensekoittamisen jälkeen lattialle, levitetään teräs- tai kumilastalla ja tasoitetaan mohairtelalla.
Komponenttien sekoittaminen
Esisekoitetut A- ja B- komponentit yhdistetään ja sekoitetaan huolellisesti käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta (suositus sekoitusaika n. 2 min.). Seosmäärää arvioitaessa otetaan huomioon pinnoitettava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, pinnoitteen ominaisuuksien heikkenemistä ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Novofloor ohenne.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Vältä naarmuttavaa mekaanista rasitusta. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. Muoviosa: Sisältää: 2-Metoksi-1-metyyli-etyyliasetaattia. SYTTYVÄÄ. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min ajan) ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Koveteosa: Sisältää: Isosyanaattisideainetta. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
Komponentti A VAK/ADR 3 III Komponentti B VAK/ADR -
jar030504 / ktu220506 / 008 4480,008 4499


Takaisin