TUOTESELOSTE
1.10.2004
(entinen pvm. 11.5.2004)
 

Novofloor KL polyuretaanielastomeeri

 
Valmistus lopetettu
31.12.2007
 

TYYPPI
Liuotteeton kaksikomponenttinen polyuretaanielastomeerilattiapinnoite.
SOVELTUVUUS
Betonilattioille sekä teräskansien pinnoitukseen, joissa vaaditaan hyvää vedeneristystä ja halkeamien silloittavuutta. Soveltuu erityisen hyvin parvekkeiden pinnoittamiseen. Ei suositella lattioille, joihin kohdistuu suuria mekaanisia rasituksia.
KÄYTTÖKOHTEET
Parvekkeiden, sosiaalitilojen, henkilöliikennekäytävien yms. lattioiden pinnoittamiseen.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on kiiltävä Työväline: tela Työväline: teräslasta
Värisävyt
Vaalean harmaa, RAL 7032.
Kiiltoryhmä
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus
2 mm massaus 0,45 m2/kg.
Pakkaukset
Komponentti A 1,4 kg
Komponentti B 8,6 kg
Sekoitussuhde
A-komponentti 1 paino-osa.
B-komponentti 6 paino-osaa.
Työtapa
Säätölasta, hammastettu kampalasta sekä piikkitela.
Seoksen käyttöaika (+20 °C)
n. 20 min. sekoituksen jälkeen lattialle kaadettuna.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 6 h. Päällemaalattavissa 24 - 72 h Täysin kovettunut 7 d.
Murtovenymä
n. 700 % (DIN 53 504)
Murtolujuus
n. 10 N/mm2 (DIN 53 504)
Tartuntalujuus (ISO 4624)
> 1,5 N/mm2
Kiinteäainetilavuus
n. 100 %.
Tiheys
1,1 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811
Varastointi
Viileässä kuivassa paikassa.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdistuksen jälkeen sementtipöly imuroidaan huolella pois. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella ( 1 osa väkevää suolahappoa 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä ja lattia kuivataan hyvin.
Vanha betonilattia:
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla tai liekkipuhdistuksella. Vanha hilseilevä maalikalvo poistetaan hiekkapuhaltamalla, hionnalla, jyrsimällä tai sinkopuhdistuksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva.
Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Pohjustus
Pohjustuslakkaus suoritetaan 5 - 15 % Novofloor Ohenteella ohennetulla Novofloor P polyuretaanipohjusteella. Lakkaseos kaadetaan lattialle ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Tarvittaessa pohjustuskäsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi.
Uusintakäsittely suoritetaan välittömästi "märkää-märälle" menetelmällä. Liikkumiseen tuoreella lakkauksella käytetään piikkipohjaisia kenkiä. Mikäli pohjustus jää huokoiseksi, aiheuttaa se reikiä ja ilmakuplia valmiissa massakalvossa.
Paikkaukset
Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan ennen pohjustusta ohentamattoman Novopox P epoksipohjusteen ja kuivan puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa epoksiseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1 - 0,6 mm olevaa hiekkaa.
Massaus
Massaustyö Novofloor KL:llä voidaan suorittaa 6 - 24 h kuluttua pohjustuksesta (+23°C), kuitenkin viimeistään 24 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen pinnoitusta. Massaseos kaadetaan yhteensekoittamisen jälkeen kokonaisuudessaan lattialle ja levitetään säätö- tai hammastetulla kampalastalla n. 1,7 - 2,0 mm kerrosvahvuuteen. Massattu pinta piikkitelataan n. 15 min kuluttua massauksesta. Piikkitelaus tasoittaa massakalvon ja poistaa siitä ilmakuplat. Liikkumisessa tuoreella massatulla alueella käytetään piikkikenkiä.
Huom! Astiaan jäävää seosta ei saa kaapia lattialle, vaan se lisätään seuraavaan sekoitettavaan erään.
Pintamaalaus
Novofloor KL pinta on aina UV-suojamaalattava elastisella Novofloor M-pintamaalilla. Pintamaalaus voidaan suorittaa 24 - 72 h pinnoituksesta. Pintamaali kaadetaan yhteensekoittamisen jälkeen lattialle, levitetään teräs- tai kumilastalla ja tasoitetaan mohairtelalla.
Komponenttien sekoittaminen
Esisekoitetut A- ja B- komponentit yhdistetään ja sekoitetaan huolellisesti käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta (suositus sekoitusaika n. 2 min.). Seosmäärää arvioitaessa otetaan huomioon pinnoitettava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, pinnoitteen ominaisuuksien heikkenemistä ja vaarantaa työn onnistumisen
Työvälineiden puhdistus
Novofloor ohenne.
Hoito-ohjeet
Novofloor KL pinta on aina UV-suojamaalattava Novofloor M-pintamaalilla. Kts. Novofloor M hoito-ohjeet.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Käyttövalmis seos sisältää: Isoforonidi-isosyanaattia ja dietyylitolueenidiamiinia. Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. ALTISTUMINEN HENGITYSTEITSE JA IHOKOSKETUS VOIVAT AIHEUTTAA ALLERGIAA. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä höyryn hengittämistä. Aineen käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
Komponentti A VAK/ADR 9 III Komponentti B VAK/ADR -
jar030504 / ins100504 / kal / 080904 / 008 4470,008 4475


Takaisin