TUOTESELOSTE
18.12.2017
(entinen pvm. 27.6.2013)
 

Novofloor 1-K Elastic

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Elastinen ilman kosteuden vaikutuksesta kovettuva, UV -säteilyn kestävä, vähäliuotteinen yksikomponenttinen polyuretaanilattiapinnoite.
SOVELTUVUUS
Betoni- ja sementtilaastipintaisille lattioille, joissa vaaditaan joustavuutta, hyvää vedenpitävyyttä ja halkeamien silloittavuutta. Soveltuu erityisen hyvin parvekkeiden pinnoittamiseen. Ei suositella lattioille, joihin kohdistuu suuria mekaanisia rasituksia.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Parvekkeiden, luhtikäytävien, henkilöliikennekäytävien yms. lattioiden pinnoittamiseen ulkona.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolihimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
664 Lattioiden 1-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12
Maalaustarvikeryhmä 2001
52.3 Liuotteettomat polyuretaanireaktiomaalit ja lattiamassat RL 4...8 (RT-luokitus)
Värisävyt
Vaalean harmaa, RAL 7032.
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
Maalauksessa 0,5-1 kg/m2, kuivakalvonpaksuus 0,2 – 0,5 mm Pinnoitettaessa 1-1,5 kg/m2, kuivakalvonpaksuus 0,5 - 0,8 mm Paras halkeamien silloittavuus saavutetaan kulutuksella 1,5 kg/m2
Pakkaukset
6 kg
Ohenne
Novofloor-ohenne
Sekoitussuhde
Ohenne: Novofloor ohenne (ohennattavissa max 3 paino -%)
Työtapa
Säätölasta, hammastettu kampalasta, piikkitela sekä mohairtela.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Käyttöönottokuiva 24 h Päällemaalattavissa 6 - 8 h Täysin kovettunut 7 vrk.
Murtovenymä
n. 300 % (7 vrk / +23 ºC, DIN 53 504)
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 1,5 N/mm2
Kemikaalienkestävyys
Hyvä
Kulutuksenkestävyys
Hyvä
Kiinteäainetilavuus
n. 77 %.
Tiheys
1,6 kg/l
Varastointi
Viileässä kuivassa paikassa. Tuote reagoi ilman kosteuden kanssa, joten se on säilytettävä huolellisesti suljetussa astiassa. Avaamattomana astian varastointiaika on n. 6 kk. Avattu astia suositellaan käytettäväksi välittömästi.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdistuksen jälkeen sementtipöly imuroidaan huolella pois. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa väkevää suolahappoa 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä ja lattia kuivataan hyvin.
Vanhan betonilattia:
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla tai liekkipuhdistuksella. Vanha hilseilevä maalikalvo poistetaan hiekkapuhaltamalla, hionnalla, jyrsimällä tai sinkopuhdistuksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva.
Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Pohjustus
Pohjustuslakkaus suoritetaan 20 - 40 % Novofloor Ohenteella ohennetulla Novofloor 1-K primer polyuretaanipohjusteella. Pohjuste kaadetaan lattialle ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Tarvittaessa pohjustuskäsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi.
Uusintakäsittely suoritetaan välittömästi "märkää-märälle" menetelmällä. Liikkumiseen tuoreella lakkauksella käytetään piikkipohjaisia kenkiä. Mikäli pohjustus jää huokoiseksi, aiheuttaa se reikiä ja ilmakuplia valmiissa massakalvossa.
Paikkaukset
Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan ennen pohjustusta ohentamattoman Novopox P epoksipohjusteen ja kuivan puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa epoksiseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1 - 0,6 mm olevaa hiekkaa.
Pinnoitus
Sekoita pinnoite huolellisesti ennen käyttöä. Pinnoitustyö Novofloor 1-K:llä voidaan suorittaa 4 - 12 h kuluttua pohjustuksesta (+23 °C), kuitenkin viimeistään 24 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan paperilla (esim. P60-P120) mataksi ennen pinnoitusta.

Maalauksessa:

Pinnoite kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetään mohairtelalla. Levitetty pinnoite ristiintelataan kauttaaltaan heti levityksen jälkeen mahdollisen sekoitusilman poistamiseksi ja pinnoitteen tasaisuuden varmistamiseksi. Liikkumisessa tuoreella massatulla alueella käytetään piikkikenkiä.

Pinnoituksessa:

Pinnoite kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetään kampalastalla haluttuun kerrosvahvuuteen. Massattu pinta ristiintelataan kauttaaltaan mohairtelalla heti levityksen jälkeen mahdollisen sekoitusilman poistamiseksi ja pinnoitteen tasaisuuden varmistamiseksi. Liikkumisessa tuoreella massatulla alueella käytetään piikkikenkiä.

Liukuestekarhennus:

Pinnoitteen päällä voidaan käyttää erillistä karhennuskäsittelyä pinnoitteen kitkan lisäämiseksi. 6 kg astiaan lisätään ½ purkillistä Tikkurilan Liukuestettä ja sekoitetaan huolellisesti. Pinnoite kaadetaan lattialle vanoiksi ja tasataan ristiintelaten.

Työvälineiden puhdistus
Novofloor ohenne.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) max. 500 g/l (2010).
Novofloor 1-K Elastic sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Isosyanaattisideainetta ja ksyleeniä Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. ALTISTUMINEN HENGITYSTEITSE VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä höyryn hengittämistä. Aineen käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
jar241105 / inh261111 / lehte181217 / 008 4477


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-8400-5009
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
luokka I
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vedenimukyky
w < 0,1 kg/m²∙h0,5
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka II, 5 m < sD < 50 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 1,5 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Cfl-s1


Takaisin