TUOTESELOSTE
25.2.2014
 

Nasta Katto- ja pohjamaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Vesiohenteinen, täyshimmeä katto- ja pohjamaali sisäkäyttöön.
SOVELTUVUUS
Sisämaalaukseen, betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy ja puukuitulevypintojen maalaukseen käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Katto- ja seinäpinnat kuivissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m²/l
Perusmaalit
AP
Värisävyt
Valkoinen. Voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony värikartan A:lla merkityt värit. Sävytyksessä käytetään vain puolet kaavan osoittamasta pastamäärästä. Sävy voi poiketa mallista. Tarkasta sävy, kun käytät tuotetta pintamaalina.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sileät pinnat n. 7-10 m2/l.
Karkeat pinnat 4-6 m2/l.
Pakkaukset
2,7 l ja 9 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa

Telaus, ruiskutus tai sively.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,017" - 0,021"
-ohennemäärä 0-10 til.- %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva n. 30 minuuttia.
Päällemaalauskuiva n. 2 tuntia.
Lämmönkestävyys
Kuivaa lämpöä 85 °C, ISO 4211-3.
Kiinteäainetilavuus
n. 28 %.
Tiheys
1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Maalaa suoraan Nasta Katto- ja pohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat laimennetulla Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio kovat ja kiiltävät maalipinnat himmeäksi ja poista hiontapöly. Silota halkeamat ja kolot kohteeseen soveltuvalla Presto tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
Maalaus
Ensimaalaus:
Sekoita Nasta Katto- ja pohjamaali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1-2 kertaa.

Huoltomaalaus:
Nasta Katto- ja pohjamaalilla maalattu pinta, voidaan huoltomaalata kaikilla samantyyppisillä vesiohenteisilla seinä- ja kattomaaleilla.
Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.

Pinnat puhdistetaan mieluimmin kuivapuhdistuksena käyttäen imuria pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. Nihkeäpuhdistusta käytettäessä pintaan voi jäädä puhdistuksesta jälki varsinkin tummilla sävyillä.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta mieluimmin kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/a) max. 30 g/l (2010).
Nasta Katto- ja pohjamaali sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
linla160114 / niear160114 / pih140114 / 628


Takaisin