TUOTESELOSTE
23.1.2008
 

Modus oikaisulaasti

 
Valmistus lopetettu
31.12.2009
 

TYYPPI
Yksikomponenttinen kalkkisementtipohjainen polymeerimodifioitu kuituvahvistettu oikaisulaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm.
SOVELTUVUUS
Kevytsoraharkko-, betoniharkko-, kevytbetoni- ja betonipintojen oikaisulaasti ulko- ja sisäseinien tasoitukseen, joka antaa varsinaiselle pinnoitukselle lujan ja tasaisen alustan.
KÄYTTÖKOHTEET
Pientalot, asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Värisävyt
Betoninharmaa
Riittoisuus
n. 10-12 kg/m2 riippuen alustan karkeudesta (= n. 5 -7 mm kerros)
Pakkaukset
25 kg
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Modus oikaisulaasti lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4,5 – 5,5 l vettä/ 25 kg laastia)
Työtapa
Levitys teräslastalla ja viimeistely vaahtomuovisella hierrinlastalla. Ruiskutus laastipumpulla, min. suutinkoko 7 mm.
Seoksen käyttöaika (+20 °C)
Työstettävyysaika noin 1 tunti
Kovettuminen
Jälkihoitoa (kostutus) on kerrospaksuuden mukaan jatkettava 2-3 vuorokautta. Pinnoitus voidaan suorittaa aikaisintaan laastikerroksen läpikuivumisen jälkeen tai olosuhteista riippuen noin viikon kuluttua oikaisulaastin levittämisestä pinnoitteen tuoteselosteen edellyttämällä tavalla.
Puristuslujuus, N/mm2
n. 20
Tartuntalujuus (ISO 4624)
> 1,5
Kuivumiskutistuma, N/mm
n. 1,2 mm/m
Tiheys
n. 2 kg/l (valmis seos)
Varastointi
Kuivassa, ei saa kostua.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, pinnoituslaastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC. Työskentelyä kuumalla ilmalla, suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaasti tuulisella säällä tulee välttää. Erityisesti kuivissa olosuhteissa jälkihoito tulee aloittaa välittömästi pinnan kuivumisen jälkeen.
Esikäsittely
Harkkopinnan käsittely: Puhdista harkkopinnat liasta, irtoavista hiukkasista ja suoloista. Poista ulkonevat epätasaisuudet mekaanisesti. Paikkaa isot kolot Finnseco-KL 30 korjauslaastilla. Harkkoseinän pienien reikien (max 1 cm kertalevityksellä) esipaikkaukseen voidaan käyttää Modus oikaisulaastia käyttäen minimi vesiseossuhdemäärää.
Siporex-pinnan käsittely: Esikäsittely kuten harkkopinnoilla, mutta pohjusta pinta Tikkurilan Hydrolisolipohjusteella 1:1 veteen ohennettuna. Poista harkon irtopöly ennen pohjustusta.
Betonipinnan käsittely: Alustan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhaltamalla, riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja pinnassa esiintyvän lasimaisen ja kiiltävän sementtikiven poistamiseksi.
Asennus
Oikaistavaksi tuleva alue kostutetaan huolellisesti jo edellisenä päivänä ja uudelleen 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu käsiteltävä pinta ei enää kiillä, voidaan pinnoi¬tus aloittaa.
Modus oikaisulaasti lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4,5 – 5,5 l vettä/ 25 kg laastia) ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan seistä n. 10 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Seisotuksen jälkeen laastiin voi lisätä max 1 litra vettä, jos laasti tuntuu liian raskaalta levittää.
Levitä Modus oikaisulaastia vahvistettavaan ja oikaistavan rakennuksen kulmaan noin 5 mm kerros kulmavahvikkeen levyiselle alueelle kerrallaan. Kulmavahvikeverkko painetaan märkään oikaisulaastipintaan ja upotetaan teräslastalla verkko märän laastikerroksen sisään. Samalla tavalla kiinnitetään ikkunan reunoihin kulmavahvikkeet ja diagonaaliset vahvikepalat. Katso tarkemmat asennusohjeet Modus vahvikeverkko ja kulmavahviketuoteselosteesta.
Modus oikaisulaasti levitetään käsin teräslastalla tai ruiskutamalla n. 5 mm:n vahvuiseksi kerrokseksi oikaistavalle pinnalle. Märkään laastipintaan painetaan teräslastalla Modus vahvikeverkko, joka limitetään n. 10 cm:n matkalta. Verkotuksen päälle levitetään ns. "märkää märälle" -menetelmällä uusi laastikerros joka tasoitetaan teräslastalla. Levityksen jälkeen pinta tasataan pitkin loivin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Toinen ja tarvittaessa myös kolmas laastikerros voidaan levittää myös seuraavana päivänä.
Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen levitetty laasti voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä n. 20-40 minuutin kuluttua sen levittämisestä. Laastipinta on hierrettävissä, kun levitetty pinta ei lähde enää hiertimen mukaan vaan hierrin kulkee laastin pinnalla. Pelkällä Modus julkisivumaalilla maalattavat pinnat suositellaan aina hierrettäväksi.
Modus oikaisulaastia valmistetaan kerrallaan vain niin paljon kuin tunnin aikana voidaan käyttää.
Jälkihoito
Laastipintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen (sumutus) tai muovilla suojaten 2-4 vuorokautta työolosuhteista riippuen.
Pintakäsittely
Julkisivun Modus oikaisulaastipinta pohjamaalataan Modus julkisivumaalilla ja pintakäsitellään Modus julkisivumaalilla tai Modus julkisivupinnoitteella. Sisäpinnat tasoitetaan Prestonit tai Presto märkätasoitteilla ja maalataan TIkkurilan sisämaaleilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä.
Hoito-ohjeet
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua pintakäsittelystä likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
jar210108 / akk160806 / als230506


Takaisin