TUOTESELOSTE
15.8.2007
 

Modus julkisivumaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2009
 

TYYPPI
Alkalinkestävä silikonimodifioitu vettä hylkivä akrylaattimaali. Maalaustarvikeryhmä 34.1 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Käytetään Modus -järjestelmän pohja- ja pintamaalina. Soveltuu Modus Oikaisulaastilla tasoitettujen julkisivujen ja betonipintojen, kuten julkisivujen, parvekkeen pielielementtien ja etulevyjen yms. ulkobetonirakenteiden maalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Pientalot , asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
34.1 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit
JAP ja JC
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
4-6 m2/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
9 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively, telaus, ruiskutus Suurpaineruiskutus - suutin 0,018" - 0,023" - ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
Sd,H2O < 0,14 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)
w < 0,1 kgm-2h-0.5.
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Kiinteäainetilavuus
n. 45 %
Tiheys
n. 1,5 – 1,6 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Ylitasoitettu harkkopinta ja maalaamaton betonipinta:
Uuden pinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä.
Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, irtoavista hiukkasista ja suoloista. Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhaltamalla, riittävän pintaprofiilin saamiseksi ja pinnassa esiintyvän lasimaisen ja kiiltävän sementtikiven poistamiseksi. Valupinnassa esiintyvä sementtiliima on myös poistettava esim. teräsharjauksella tai painepesulla hiekkalisäyksellä. Hiekkapuhalletut tai epätasaiset alustat (esim. lautavalupinnat) tulee ylitasoittaa Modus Oikaisulaastilla.

Maalaus
Sekoita Modus Julkisivumaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella (esim. 1:1). Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.
Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla kahteen kertaa. Maalattaessa karkeita alustoja kahteen kertaan, ohenna pohjamaalaukseen n. 10 % vedellä ja pintamaalaa 1-2 kertaan kunnes pinta on tasavärinen. Tee viimeinen telanveto aina samansuuntaisesti alhaalta ylöspäin.
Huoltomaalaus:
Modus Julkisivumaalilla käsitelty pinta voidaan huoltomaalata Modus Julkisivumaalilla. Tarkista rakenteiden kunto ja tee tarvittavat korjaukset ennen huoltomaalausta.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.
Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina ylimaalauksen.
Huoltokäsittely
Huoltomaalaus:
Modus Julkisivumaalilla käsitelty pinta voidaan huoltomaalata Modus Julkisivumaalilla. Tarkista rakenteiden kunto ja tee tarvittavat korjaukset ennen huoltomaalausta.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/c) 40 g/l(2010)
Modus sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
jar140806 / akk160806 / als150806 / 435-s-


Takaisin