TUOTESELOSTE
15.3.2011
(entinen pvm. 26.8.2005)
 

Lin pohjuste

 
Valmistus lopetettu
1.11.2011
Korvaava tuote Valtti Pohjuste
 

TYYPPI
Perinteinen, pellavaöljyä sisältävä pohjustusöljy. Imeytyy tehokkaasti puuhun ja hidastaa kosteuden haitallisia vaikutuksia. Maalaustarvikeryhmä 85 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Puutavaran ja puurakenteiden suojaaminen ja pohjustus ennen pintakäsittelyä. Soveltuu sahatuille ja höylätyille puupinnoille sekä hirsi- ja kestopuupinnoille ulkona. Väritön pohjustusöljy ei suojaa puupintaa auringonvalolta, siksi pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.
KÄYTTÖKOHTEET
Sahatun ja höylätyn puutavaran ja puurakenteiden sekä kestopuupintojen pohjustukseen ulkona ennen maalausta Lin Pellavaöljymaalilla.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
85 Kalvoa muodostamattomat liuoteohenteiset pohjusteet RL 5...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Väritön
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-5 m2/l. Höylätylle ja hirsipinnalle 8-10 m2/l.
Pakkaukset
9 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively, upotus.
Kovettuminen
Kosketuskuiva noin ½ t, pintakäsittely 1 vrk:n kuluttua normaaliolosuhteissa.
Kiinteäainetilavuus
15 %.
Tiheys
n. 0,8 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin. Sulje kansi huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Käytä tarvittaessa Tikkurilan Homeenpoistoa tai Tehopesua. Suojaa kasvit roiskeilta.
Käsittely
Käsittele puupinnat Lin Pohjusteella mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Tee lopullinen pintakäsittely Lin Pellavaöljymaalilla mahdollisimman pian, sillä väritön pohjuste ei suojaa pintaa auringonvalolta. Käsittele päätypinnat erityisen huolellisesti.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Viikon kuluttua käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla tai varovaisella vesihuuhtelulla kevyesti harjaten.

Likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä) aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua käsittelystä. Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla Huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini). SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava ulkona tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
ivk140311 / akk150311 / alsxxxxxx / 005 0503


Takaisin