TUOTESELOSTE
1.10.2004
(entinen pvm. 11.11.2003)
 

Lin ohenne

 
Valmistus lopetettu
1.1.2006
Korvaava tuote Lakkabensiini 1050
 

TYYPPI
Pellavaöljyä sisältävä lakkabensiinipohjainen erikoisohenne.
SOVELTUVUUS
Lin-grafiittimaalin ja -pellavaöljymaalin ohentamiseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Lin-grafiittimaalin ja -pellavaöljymaalin ohentamiseen. Lisätietoja ohenteen käytöstä saa ohennettavan tuotteen etiketistä ja tuoteselosteesta.

TEKNISET TIEDOT
Pakkaukset
1 l, 3 l.
Kiinteäainetilavuus
n. 46 %.
Tiheys
n. 0,9 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely
Sekoita Lin-ohenne ennen käyttöä.
Lin-ohennetta lisätään vain vähän kerrallaan ohennettavaan maaliin, jolloin sekoittaminen on helpompaa eikä maali ohene liikaa. Ohennus suoritetaan ohennettavan tuotteen etikettiohjeiden mukaan.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiini, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
ivk251104inh020704 / nvi261104 / 008 22103


Takaisin