TUOTESELOSTE
30.8.2005
(entinen pvm. 1.10.2004)
 

Lakkamaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2009
 

TYYPPI
Hyvin peittävä ja täyteläinen alkydilakkamaali sisämaalaukseen. Lisäksi Lakkamaali on vähäliuotteinen, tiksotrooppinen (hyytelömäinen) ja mietohajuinen. Maalaustarvikeryhmä 40.5 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Puu-, lastulevy- ja puukuitulevypinnoille. Helppo sivellä, ei valu, pinta tasoittuu hyvin ja on helppo työstää.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinät, ikkunat, ovet, kalusteet, listat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
12
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
15
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
40.5 High solids -alkydimaalit (RT-luokitus) ja 40.4 Alkydikaluste- ovi- ja ikkunamaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit
AM ja C
Värisävyt
Valkoinen. Vanhan ajan maalit -värikartan A:lla merkityt värit ja valkoinen. AM-perusmaalista sävytettyihin väreihin käytetään 1,5 kertainen määrä sävytyskaavan osoittamasta pastamäärästä.
C-perusmaalista Tikkurila Symphony-värikartan mukaiset sävyt.
Riittoisuus
AM n. 15 m2/l.
C n. 12 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050 ja Ruiskuohenne 1032
Työtapa
AM perusmaali: sively, ruiskutus. C perusmaali: sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 7 tunnissa. Päällemaalaus voidaan suorittaa n. 1 vrk:n kuluttua. Käyttöönottokuiva 2–4 vuorokauden kuluttua. Tuote kovettuu ja saavuttaa lopulliset kestävyysominaisuutensa normaaliolosuhteissa n. 1 kk:ssa.
Pesunkestävyys
Hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä esim tinneriä.
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja – rasvoja.
Kiinteäainetilavuus
AM: n. 75 % ja C: n. 65 %
Tiheys
AM: 1,4 kg/l ja C: 1,05 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja –kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Hio ja puhdista uudet pinnat liasta, pölystä ja rasvoista. Pese vanhat pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly.
Pohjamaalaus
Pohjamaalaa Otex tai Jehu pohjamaalilla. Kittaa kolot tai tasoita pinnat tarvittaessa Öljysilotteella, hio tasoitetut kohdat ja poista hiontapöly. Maalaa tasoitetut kohdat Jehulla.
Maalaus
Ohenna AM perusmaali sivelykäyttöön tarvittaessa Lakkabensiinillä 1050 ja ruiskumaalausta varten Ruiskuohenteella 1032. Levitä maali siveltimellä tai ruiskulla.
C-maalia ei ohenneta. Levitetään siveltimellä.
Maalaa 1–2 kertaan Lakkamaalilla. Jos sekoitat maalia esim. ohennettaessa, anna sen seistä hetki ennen sivelymaalausta.

Huoltomaalaus:
Lakkamaalilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä liuotinohenteisella maalilla. Katso kohta esikäsittely.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä tai Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua maalaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
Huoltokäsittely
Lakkamaalilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä liuotinohenteisella maalilla. Katso kohta esikäsittely.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) SYTTYVÄÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ ruiskutussumun hengittämistä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3, alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia
tip091107 / akk131107 / lko101207 / 408 6008


Takaisin