TUOTESELOSTE
19.8.2008
(entinen pvm. 1.11.2006)
 

Kivisil pohjuste

 
Valmistus lopetettu
31.12.2009
 

TYYPPI
Vesiohenteinen silikonipitoinen pohjusteaine (konsentraatti). Maalaustarvikeryhmä 09.1 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Huokoisten, vettä imevien maalaamattomien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta Kivisil julkisivumaalilla tai orgaanisilla kiviainespinnoille tarkoitetuilla maaleilla, kuten Ykillä.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote soveltuu sokkeliin Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
0,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
4
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.1 Silikonipohjusteet (RT-luokitus)
Riittoisuus
Käyttöliuoksen riittoisuus: Rappauspinnoille 0,5-2 m2/l, betonialustoille 2-4 m2/l. Riittoisuuteen vaikuttavat pohjustettavan alustan karkeus, huokoisuus ja mahdollisen aikaisemman maalauskäsittelyn imuominaisuudet.
Pakkaukset
1 l ja 10 l.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Ohenne Vesi. Käyttöliuos valmistetaan sekoittamalla Kivisil pohjustetta veteen (ks. laimennussuhde kohdasta "Laimennus").
Työtapa
Sively, valutus tai levitys harjalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
2-5 tuntia. Käsitelty pinta päällemaalataan aikaisintaan seuraavana päivänä.
Kemikaalienkestävyys
Hyvä. Estää sade- ja roiskeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitse. Vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen pintaan estäen siten niiden aiheuttamia maalivaurioita.
Kiinteäainetilavuus
100 %
Tiheys
n. 1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Konsentraatti on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Varastointilämpötilan on oltava alle +30 °C. Veden kanssa sekoitettu käyttöliuos säilyy 24 tuntia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas; lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Älä levitä tuotetta märälle tai imemättömälle alustalle.
Esikäsittely
Puhdista pinnat huolellisesti pölystä, liasta ja kalkkisuoloista teräs- tai juuriharjalla. Mikäli suolojen tulo on erittäin voimakasta ja jatkuvaa, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu. Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 ja Työsuojeluhallituksen päätöksessä 231/89 määriteltyjä suojatoimenpiteitä. Alustan esikäsittelyssä ei saa käyttää mekaanista pölyävää puhdistusmenetelmää ilman tehokasta hengityssuojainta. Yli tunnin kestävän asbestityön suorittajan on hankittava Työsuojeluhallituksen valtuutus. Huolehdittava myös asbestipitoisen jätteen asianmukaisesta talteenotosta ja hävittämisestä.
Pohjustus
Veden kanssa sekoitettua pohjustetta levitetään runsaasti harjalla tai valuttamalla tasaisesti ns. "märkää märälle" -menetelmällä (2-3 peräkkäistä levitystä). Pinta maalataan aikaisintaan seuraavana päivänä.
Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunasta.
Laimennus
Kivisil pohjuste sekoitetaan veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (1 osa Kivisil pohjustetta sekoitetaan 19 osaan vettä). Jos Kivisil pohjustetta laimennetaan suhteessa 1:9, on käyttöliuoksella myös alustaa lujittava vaikutus. Valmiiksi sekoitettu liuos on käyttökelpoista 24 tuntia, joten laimenna kerrallaan vain saman päivän aikana käyttämäsi määrä.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä ja pesuaineella (esim. Pensselipesu)

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Polydimetyylisiloksaania ja iso-oktyylitrimetoksisilaania. SYTTYVÄÄ. ÄRSYTTÄÄ IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä höyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Laimentamatonta valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Valmiste voidaan myös imeyttää sementtiin, joka käsitellään kuten rakennusjäte.
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
jjh081004 / akk100506 / 001 7100


Takaisin