TUOTESELOSTE
1.8.2004
(entinen pvm. 29.8.2003)
 

Kiri lattialakka

 
Valmistus lopetettu
1.1.2013
Korvaava tuote Unica Super 90 uretaanialkydilakka, täyskiiltävä
 

TYYPPI
Alkydilakka.
SOVELTUVUUS
Puupinnat sisällä.
KÄYTTÖKOHTEET
Puulattiat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on täyskiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
12
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
14
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
72 Alkydilakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
12-14 m2/l.
Pakkaukset
1 l, 3 l, 10 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 3 tunnissa. Seuraava lakkaus voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua. Hiottavissa 1-3 vuorokauden kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat lämpötila, lakkakerrosten lukumäärä ja paksuus sekä ilman suhteellinen kosteus ja tuuletus. Vältä mekaanista kulutusta lakkauksen jälkeen 3-7 vuorokautta.
Pesunkestävyys
Hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää lakkabensiiniä ja talousspriitä, ei kestä esim. tinneriä. Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja -rasvoja.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä.
Kiinteäainetilavuus
44 %.
Tiheys
0,9 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden alle 20%, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Lakkaamaton pinta:
Puhdista pinta liasta ja pölystä.
Ennen lakattu pinta:
Pese pinta Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista irtoava lakka kaapimalla. Hio koko pinta ja poista hiontapöly.
Jos lattia on vahattu, poista vaha Lakkabensiinillä 1050 ja hio koko pinta. Poista hiontapöly.
Lakkaus
Uusi lattia:
Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä. Ohenna 20% Lakkabensiinillä 1050 ja pohjalakkaa ohennetulla lakalla. Pintalakkaa ohentamattomalla lakalla 2-3 kertaa tasaisesti ja ohuesti. Hio kevyesti jokaisen lakkakerroksen välillä.
Ennen lakattu lattia:
Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä. Lakkaa ohentamattomalla lakalla kaksi kertaa. Hio kevyesti jokaisen lakkakerroksen välillä.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua lakkaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) max. 500 g/l (2010).
Kiri Lattialakka sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), metyylietyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. SYTTYVÄÄ. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Huom! Tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä tai kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
hok301004 / ins100504 / nvi151104 / 0050410


Takaisin