TUOTESELOSTE
1.1.1970
(entinen pvm. 1.1.1970)
 

Karat

 
Valmistus lopetettu
1.9.2009
Korvaava tuote Maalarin Valkolakka 90, kiiltävä
 

TYYPPI
Vähäliuotteinen, tiksotrooppinen (hyytelömäinen), mietohajuinen alkydimaali, jolla on hyvä peittokyky ja täyttävyys. Maalaustarvikeryhmä 40.5 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Poistuva tuote. Korvaavana tuotteena voidaan käyttää Lakkamaalia.

Sisämaalaukseen puu-, lastulevy- ja puukuitulevypinnoille. Tiksotrooppinen Karat on helppo sivellä. Se ei valu, pinta tasoittuu hyvin ja on helppo työstää.
KÄYTTÖKOHTEET
Ovet ja ikkunat

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
15
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
20
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
40.4 Alkydikaluste- ovi- ja ikkunamaalit (RT-luokitus) ja 40.5 High solids -alkydimaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit
AM
Värisävyt
Valkoinen. Suurin osa Tikkurila Symphony värikartan mukaan A-perusmaalista sävytettävistä väreistä. AM-perusmaalista sävytettyihin väreihin käytetään 1,5 kertainen määrä sävytyskaavan osoittamasta pastamäärästä.
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
15-20 m2/l.
Pakkaukset
0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050 ja Ruiskuohenne 1032
Työtapa
Sively, telaus tai ruiskutus
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 7 tunnissa. Päällemaalaus voidaan suorittaa n. 1 vrk:n kuluttua.
Pesunkestävyys
Hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä esim tinneriä.
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja – rasvoja.
Kiinteäainetilavuus
n.70 %
Tiheys
1,4 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja –kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja rasvoista. Pohjamaalaa Otex tai Jehu pohjamaalilla.
Ennen maalattu pinta:
Pese pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly. Kittaa kolot ja syvennykset Spakkeli Alkydisilotteella, hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Otex tai Jehu alkydipohja-maaleilla.
Maalaus
Ensimaalaus:
Kun maalia sekoitetaan (esim. ohennettaessa) on hyytelömäisyyden annettava palautua ennen sivelymaalausta. Ohenna sivelykäyttöön tarvittaessa Lakkabensiinillä 1050 ja ruiskumaalausta varten Ruiskuohenteella 1032. Levitä maali siveltimellä, telalla tai ruiskulla.
Huoltomaalaus:
Karatilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä liuotinohenteisella maalilla. Katso kohta esikäsittely.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua maalaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
Huoltokäsittely
Karatilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä liuotinohenteisella maalilla. Katso kohta esikäsittely.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) ja metyylietyyliketoksiimia. SYTTYVÄÄ. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
hok301004 / inh070704 / nvi181104 / 405 6008


Takaisin