TUOTESELOSTE
15.10.2009
(entinen pvm. 1.11.2006)
 

Jalo himmeälakka

 
Valmistus lopetettu
1.1.2013
Korvaava tuote Kiva 10, himmeä kalustelakka
 

TYYPPI
Alkydilakka.
SOVELTUVUUS
Puupinnat sisällä.
KÄYTTÖKOHTEET
Huonekalut ja esineet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on himmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
12
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
14
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
72 Alkydilakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
12-14 m2/l.
Pakkaukset
1/3 l, 1 l ja 3 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus -suutin 0,009" - 0,013" eli 0,230 - 0,330 mm -ohennemäärä 0-5 % til. %
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva 4 tunnissa. Hiontakuiva 12 tunnissa pohjustuksen jälkeen ja 24 tunnissa 2. tai 3. lakkauksen jälkeen.
Pesunkestävyys
Hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää lakkabensiiniä ja talousspriitä, ei kestä esim. tinneriä.
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja -rasvoja.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä.
Kiinteäainetilavuus
41 %.
Tiheys
0,9 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu
MED-Sertifikaatti

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Lakkaamaton pinta:
Puhdista pinta liasta ja pölystä. Kittaa oksakohdat ja epätasaisuudet Spakkeli Puukitillä. Hio kitatut kohdat tasaisiksi ja poista hiontapöly.
Ennen lakattu pinta:
Pese pinta Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista irtoava tai lohkeileva lakka kaapimella. Hio koko pinta ja poista hiontapöly.
Lakkaus
Sekoita lakka perusteellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana.
Ohenna pohjalakkausta varten 10 % Lakkabensiinillä 1050. Hio kuivunut pinta pohjalakkauksen jälkeen kevyesti ja poista hiontapöly. Pintalakkaa ohentamattomalla lakalla.
Kaunis kuultoväri saadaan käsittelemällä puupuhdas pinta ennen lakkausta sävytetyllä Parketti-Ässä petsillä, Unica Superilla tai Paneeli-Ässällä. Sävytettyä Parketti-Ässä petsiä käytetään ohentamatta. Sävytettyä Unica Superia ja Paneeli-Ässää on syytä ohentaa n. 20%, jotta saadaan aikaan tasainen väri. Unica Super ohennetaan Lakkabensiinillä 1050 ja Paneeli-Ässä vedellä.
Huom! Huokoisille puupinnoille (erityisesti päätypinnoille) kannattaa tehdä koelakkaus. Jos lakkapinta muuttuu tällöin harmaaksi, kannattaa puupinta pohjalakata ensin puolikiiltävällä kirkkaalla lakalla esim. Unica Superilla. Tämän jälkeen pintalakkaus Jalo himmeälakalla normaalisti.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua lakkaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiini, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) SYTTYVÄÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ ruiskutussumun hengittämistä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipak¬kaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3 (III). Alle 450 litran astiat vapautettu VAK/ADR-säännöksistä korkean viskositeetin takia.
tip080609 / ome300609lko060709 / 0050443


Takaisin