TUOTESELOSTE
26.6.2013
(entinen pvm. 17.7.2012)
 

Finnseco Sementtimaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Epäorgaaninen sementtimaali.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kalkkisementti- ja sementtirappaus-, kevytsoraharkko-, kevytbetoni- ja tiili- yms. vastaavien kiviainespintojen pinnoitukseen. Soveltuu myös aikaisemmin sementtimaalilla ja -pinnoitteella käsitellyille pinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut, parvekelaattojen alapinnat, tukimuurit, kylmät rakenteet yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Työväline: tela Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012
413 Sementtimaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
63 Sementti- ja kalkkisementtimaalit (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
0,5-0,7 kg/m2 (kahteen kertaan käsiteltynä).
Pakkaukset
20 kg säkki.
Sekoitussuhde
Vedentarve: 10,5–11,5 l vettä / 20 kg kuivatuotetta.
Työtapa
Harjaus ja telaus.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
Kovettuminen n. 1 tunti.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1-2 tuntia. Uudelleenkäsiteltävissä vasta edellisen kerroksen sitouduttua alustaansa. Kts. käyttöohje.
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri-ilmastossa. Ei estä vesihöyryn läpäisyä.
Tiheys
Valmis seos n. 1,5-1,6 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, alustan ja maalin lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla, suorassa auringonpaisteessa, sateella ja sateen edellä tulee välttää.
Esikäsittely
Maalamaton pinta:
Alustan on oltava ehjä, kovettunut, puhdas ja imukykyinen. Kovettumisaikaan vaikuttavat mm.alustan koostumus (esim. rappauslaastin kalkki-sementtisuhde), mahdollisen laastikerroksen paksuus ja olosuhteet.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja sementtiliiman poistamiseksi. Betonipinnoille, joissa on runsaasti huokosia, suositellaan ylitasoitusta Finnseco Polytop -pinnoituslaastilla tai Finnseco Ylitasoituslaastilla.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät, jauhemaiset ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeen mukaan.

Tarvittavat rappauspaikkaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon ja struktuuriin.Alusta kostutetaan n. 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Maalia ei tule levittää märälle ja/tai imemättömälle alustalle.
Maalaus
Finnseco Sementtimaali lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 10,5–11,5 l vettä/20 kg:n säkki) ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan vettyä n. 10 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.
Maalaus tehdään joko harjaamalla tai telaamalla kahteen kertaan. Toinen kerta voidaan maalata seuraavana päivänä vedellä kostutetulle alustalle.

HUOMIOITAVAA
Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi kaikissa sekoituserissä tulee aina käyttää samaa vesimäärää ja samoja sekoitusaikoja. Maalaus tulisi lopettaa mahdollisuuksien mukaan julkisivun luonnollisiin rajoihin.

Kunnollisen sitoutumisen varmistamiseksi on pintoja jälkikostutettava (sumutus) riittävän pitkään olosuhteiden mukaan. Sementtimaalia ei saa levittää kuivalle alustalle.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään heti käytön jälkeen vedellä.
Hoito-ohjeet
Pintakäsittelystä likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Huoltokäsittely
Finnseco Sementtimaalilla käsitelty pinta voidaan huoltomaalata/pinnoittaa Finnseco Sementtimaalilla, Finnseco S -sementtipinnoitteella, Finnseco KS-kalkkisementtipinnoitteella, Finngard Silikaattimaalilla tai Finngard Silikonihartsimaalilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/c) max. 40 g/l (2010).
Finnseco Sementtimaali sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
jar280212 / ome171110 / klu260613 / 001 6366


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1630-5009
EN 998-1:2010
Yleislaasti rappaukseen (GP)
Vedenimukyky
W 0
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
F (NPD)
Vesihöyryn läpäisevyys
≤ 30
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 N/mm²
(murtokuvio B)
Pitkäaikaiskestävyys
NPD


Takaisin